6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 


PARA YOKKEN


Geçmişten günümüze, pek çok şey para yerine kullanıldı. İlk insanlar deniz kabuklarını para olarak kullanırdı. Mayalar içinse kakao çekirdekleri para birimiydi. Uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli metaller para olarak elden geçti. Kâğıt paralar ise çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. Paranın bulunmasından önce, bir mal edinmek için, onunla aynı değerde başka bir malla değiş tokuş etmek gerekiyordu. Takas denilen bu sistemde akla gelen ve olabilecek her şey kullanılıyordu. Tahıl ürünleri, kümes hayvanları, tuz, büyükbaş hayvanlar, deniz kabukları gibi ihtiyaç duyulan ve istenen her şey değiş tokuş yoluyla el değiştiriyordu. Bu sistemde malın belli bir değeri oluyordu. Bu tür alışverişlerde karşılıklı ihtiyaçlar ön plana çıkıyordu.

 

1. İlk insanlar para yerine ne kullanmışlar? (4puan)
    

2. Para bulunmadan önce alışverişler nasıl yapılıyormuş? (4puan)


3. Kâğıt paralar ne zaman kullanılmaya başlanmış? (3puan)


4-)Aşağıdaki kelimelere yapım eki mi yoksa çekim eki mi geldiğini örnekteki gibi ( X ) ile belirtiniz.(10 P)

  Kelimenin Kökü Kelimenin Aldığı Ek Yapım Eki  Çekim Eki
Boyacı         
Kitaplık        
Gördü        
Evsiz        
Yalanlar        

               

5-) Aşağıdaki kelimelerin karşısına basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu belirleyiniz. (10 puan)

Kelime             ................................           
Paşabahçe             ................................            
Bilezikler             ................................            
Mutluluk             ................................            
Defterim             ................................            
Kahvehane             ................................            


6-) Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)(12p)
Kitapçı…………………….                                         Gitti……………………….
Minicik……………………                                          Başlıyor…………………..
Suyu……………………….                                           Azıcık……………………..
Vakti………………………                                           Önlüğü…………………..
Büyücek………………….                                          Affettim…………………..
Besliyor………………….                                         Altışar……………………..


7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?(4p)
A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.            
B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.        
D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.


8-) Aşağıda verilen kelimeleri belirtilen anlam özelliğiyle cümlede kullanınız.( 4 p )

yumuşak: (mecaz anlam)…………………………………………..
yüksek: (gerçek anlam)......................................................................
kol:(yan anlam)……………………………………………………..
açı:(terim anlam)……………………………………………………


9-) Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan “ki” ve birleşik yazılan”-ki”den uygun olanını getiriniz.(5p)

Düzenli çalış……………. Başarılı olasın.            O kadar güldü………………….karnı ağrıdı.
Benim resmim senin…………..kadar güzel olmadı.    Seni hasta sanmıştım oysa……………turp gibiymişsin.
Masada……………kitabı bana uzatır mısın?


10-) Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan”de,da” ve birleşik yazılan “-de,-da”dan uygun olanını getiriniz.(5p)

Ona aldığım kitabı dolmuş…………….unutmuş.         Aşağı indiğim……………babamla karşılaştım.
Ahmet…………..bu toplantıya katılmış.           Evdekilere haber vereyim…………….beni merak etmesinler.
Kitabım araba……………..kalmış.


11- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz? (4 Puan)
A) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır
B)  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
C) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
D) Eklerin başında kullanılır.


12-)Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışları düzeltiniz.(10p)

Kedimiz pamuğu herkes çok severdi.
Komşumuz doktor ali bey çok kibar biridir.
Teyzem kıbrıs caddesinde oturuyor.
Ülkemizde hanefilik ve şafilik yaygın mezheplerdir.
Ülkemizin en yüksek dağı ağrı dağıdır.


13.Aşağıdaki cümlelerin öznel mi yoksa nesnel mi olduğunu karşısına yazınız?(5P)   

Bugün diğer günlerden daha güzel bir gündür. (....……….……)
Hamur Ağrı’nın güzel ilçelerinden bir tanesidir.           (………….…….)
Yazarın kitabı 13 bölümden oluşmuştur.                             (……………….)
Yazarın bu kitabı şimdiye kadar yazılmış en güzel kitaptır.  (……………….)  
Ordu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir.        (……………….)


14-). Aşağıda sözcüklerin (gerçek/mecaz) kullanıldığını an lamda cümlelerin sonlarındaki boşluklara yazınız.(5 puan)

Yaşadığı son olaylar onu yıktı. ______________________
Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu. ___________________
Hava soğuk dışarı çıkmayın. _______________________
Sınıfımız yeterli ışık almıyor. ______________________
Yeni sınıfıma çabuk ısındım. _____________________


15-)Aşağıda verilen hikâye unsurlarına uygun kısa bir hikâye yazınız. Yazım ve noktalama kurallarına, sayfa düzenine dikkat ediniz.( 15 p)

Yer: OkulKahramanlar: Sinan, Öğretmen, arkadaşları
Zaman: Pazartesi Olay: Sinan’ın arkadaşlarına örnek olacak güzel bir davranışta bulunması


Başarılar:Türkçe Öğretmeni:Keziban Şahin

 


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 6. sınıf türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

2016-12-14 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2558 kez ve en son 2017-11-21 22:07:27 tarihinde görüntülenmiş.