6. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. SINIF MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


S-1) 26, 82, 43 ve 34 sayılarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) 26
b) 82                   
c) 43   
d) 34           


S-2) 35 . 106 sayısı kaç basamaklıdır?   
a) 8           
b) 9               
c) 10             
d) 11


S-3) 14 + 3.2  işleminin sonucu kaçtır?
a) 34            
b) 24               
c) 20            
d) 18


S-4) 8 . (7 - 5) + 18   işleminin sonucu kaçtır?
a) 56                              
b) 36
c) 34                       
d) 54


S-5) Aşağıdakilerden hangisi 2,3 ve 5  ile kalansız bölünür?
a) 21          
b) 35             
c) 50           
d) 60


S-6) Komşu bütünler iki açıdan biri diğrinin 3 katından 80 fazladır.Büyük açının ölçüsü kaç derecedir?                                                               
a) 43          
b) 86             
c) 137             
d) 143


S-7) Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3:5 'tir. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 12 ise sınıf mevcudu kaç kişidir?
a) 32                     
b) 30                      
c) 24             
d) 22


S-8) Aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
a) 2 hariç tüm asallar tek sayıdır?                
b) En küçük asal sayı 2 'dir.                
c) İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir.            
d) Asal sayıların katları da asaldır.


S-9) 25'ten küçük kaç tane asal sayı vardır?
a) 7                           
b) 8                     
c) 9                          
d) 10


S-10) 24 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağdakilerden hangisidir?
a)2.32                               
b)22.3.5         
c)23.3                                
d)2.33


S-11) 18 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? 
a)1,2,3,4,9,18                
b)1,2,3,9,18              
c)1,2,3,6,9,12,18              
d)1,2,3,6,9,12,18


S-12) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 4 ile tam bölünür?
a)806              
b)102           
c)1246              
d)1344


S-13)   (19 . 15 ) + ( 19 . 17) işleminin dağılma özelliği kullanılarak yazılan eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a)19.15.17                  
b)19.(15+17)             
c)19.(15-17)                         
d)19.32


S-14) Mehmet By, 4 ay boyunca küçük çocuğuna aylık 40 TL büyük çocuğuna aylık 70 TL veriyor.Buna göre Mehmet Bey 4 ay boyunca kaç lira vermiştir?
a)400             
b)420          
c)440            
d)480


S-15)  Rakamları farklı  78ab dört basamaklı sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebilen çift sayı olduğuna göre a'nın yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
a)1       
b)2          
c)3           
d)4


S-16) Ahsen'in boyu 75cm,annesinin boyu 160 cm'dir Ahsen'in boyunun annesinin boyuna oranı hangi seçenekte verilmiştir?
a) 12/31                
b) 15/32               
c) 1/2                 
d) 3/5


S-17) Aşağıda verilen çokluklardan hangi ikisi birimli oran oluşturur?
a)200cm-5m            
b)7 L-3 L                
c)4 adet- 8 adet                 
d)9 m - 3 saniye


S-18)    45 kg ve 75 kg'lık çuvallarda bulunan iki ayrı cins pirinç eşit hacimli torbalara hiç artmayacak şekilde boşaltılıyor.Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu torbaların kütlelerinden biri olabilir?
a)2         
b)6            
c)9        
d)15

 

S-19)   Bir baba, 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğuna yaşlarının ortak katı olacak şekilde para veriyor.Buna göre çocukların aldığı para kaç lira olabilir?
a)132         
b)136            
c)144        
d)148


S-20)  Ahmet'in flaş diskinin hafıza kapasitesi 32 GB'tır.Bu flaş diskin hafızasının üslü nicelik olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)25         
b)162            
c)232        
d)3232


Hepinize başarılar dilerim. Süre 40 dakikadır


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 6. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları işlemler matematik işlemleri bölünme

2016-12-12 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 855 kez ve en son 2017-11-22 19:41:56 tarihinde görüntülenmiş.