5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
 
 
Sümerler - Rol - sorumluluk - Dilekçe - Mezopotamya - Anadolu - Kurum - Çok boyutluluk
 
 
Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz.
 
1. Bir olayın birden çok sebebinin ve sonucunun olmasına …………………………………… denir.
2. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunu çözmek için …………………………. hakkımızı kullanarak ilgili kurumlara başvurabiliriz.
3. Fırat ve Dicle arasında kalan topraklara ………………………………………. denir
4. Belli bir amacı gerçekleştirmek için  yasalara ve kurallara göre kurulan uzun süreli gruplara ………….………………denir.
5. Bir kimsenin üzerine aldığı rolün gereklerini yerine getirmesine ……………………………………… denir.
 
 
Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise ( D), yanlış ise ( Y) yazınız.
 
6. İçinde bulunduğumuz aile bir kurumdur. (    )
7. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı UNİCEF kurulmuştur. (    )
8. Her birey 15 yaşına kadar çocuk sayılır. (    )
9. Tekerleği icat eden uygarlık Hititlerdir. (    )
10. Topkapı Sarayı ve Süleymaniye Camii İstanbul’da yer alan tarihi eserlerimizdendir. (    )
 
 
(Sümerler – Babiller – İyonlar- Frigler – Urartular – Asurlular – Lidyalılar)
Yukarıda verilen uygarlıklardan uygun olanlarını aşağıdaki kavramların karşısına yazınız.
 
11. İlk kütüphane
12. İlk Ay takvimi
13. Van Kalesi (Tuşpa)
14. İlk Anayasa
15. Deniz ticareti, Bilim adamları
 
 
16. Sosyal Bilgiler dersi bize aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
A) Yakın çevremizi daha iyi tanımayı
B) Dünyadaki kültürler hakkında bilgi sahibi olmayı
C) İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı
D) Canlıların gelişim evrelerini öğrenmeyi
 
 
17. İlk Çağ'lar dan itibaren   Anadolu    önemli   bir   yerleşim   merkezi   olmuş ve birçok  medeniyet kurulmuştur.
Bu durumun oluşmasında Anadolu'nun,
1. Topraklarının verimli olması,
2.  Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması,
3.  İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması
özelliklerinden  hangilerinin   etkili olduğu   savunulabilir?
A) 1 ve 2                          
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3 
 
 
18. Aşağıda verilen grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Okul-Öğrenci                  
B) Sınıf-Başkan
C) İzci Kulübü-İşçi               
D) Futbol takımı-Kaleci
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi tarihi eserlerden biri değildir?
A) Efes Antik Kenti
B) Peribacaları
C) Sümela Manastırı
D) Mevlana Türbesi
 
 
20. Ülkemizde kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarla ilgili çalışma yapan resmi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TBMM   
B) Çalışma Bakanlığı 
C) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
D) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı 
 
 
21. Aşağıda verilen uygarlık buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Uygarlık Buluş
A)Lidyalılar Para
B)Sümerler Tekerlek
C)Hititler İlk yazılı antlaşma
D)Babiller Yazı
 
 
22. Tarihi devirlerin Milattan Önce Milattan sonra olarak ayrılmasında hangi olay esas alınmıştır?
A) Yazının icadı                
B) Ateşin bulunması   
C) Hz. İsa’nın doğumu     
D) Tekerleğin icadı
 
 
23. Sümerler, değişik amaçlarla kullandıkları ziggurat adı verilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdi. Bu yapılar piramide benziyordu.
Zigguratların kullanılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İbadet yeri
B) Eğitim öğretim yeri
C) Savunma amaçlı kuleler
D) Gökcisimlerinin incelendiği gözlemevleri
 
 
24. 
? Anadolu ile ticaret yapmışlardır.
? Başkenti Ninova’dır.
? Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asurlular                
B) Urartular    
C) Babiller                  
D) Hititler 
 
 
25.
• Öküzünü kesen, sabanını kıran idam edilirdi.
• Fibula adı verilen çengelli iğneler yapmışlardır.
• Tapates adı verilen kilimleri ile ünlüdürler.
Buna göre Friglerin geçim kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tarım                         B) Dokumacılık  
C) Madencilik                 D) Ticaret

tag soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2017-12-18 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 7083 kez ve en son 2021-04-14 22:19:05 tarihinde görüntülenmiş.