5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

1) (4×3=12 puan)

A) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları  verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
fatiha - insan - evren - düzenli - çalışmamız - hayvan - iman - başarı - yatmamız - İhlas
a)  Kendimizin ve ailemizin maddi ihtiyaçlarını karşılamamız için  .....................................gerekir.
b) .............................suresinde Allah'ın sonradan doğmadığı ve benzeri olmadığı anlatılır.
c) Dünya, Güneş, Ay ve gezegenlerin içinde bulundukları yere .............................denir.
d) Gece ve gündüzün ardı ardına gelmesi, vücudumuzun güzel bir şekilde yaratılması, Dünya'nın Güneş etrafında hep aynı hızda dönmesi bize evrende bir ..........................olduğunu gösterir.


2) (8×1=8 puan)
B) Aşağıdaki cümlelerden Doğru olanların başına (D), Yanlış olanların başına ( Y) yazınız.

(...) Selam vermek sünnet değildir.
(...) Oruç, Allah rızası için yeme ve içmeden uzak durmaktır.
(...)Allah her şeyi işitir,bilir,görür
(...) Namazlar günde 4 vakit kılınır.
(...) Sadece Allah’a özgü olan sıfatlara Zati Sıfatlar denir.
(...) Allah dualarımızı işitir onlara karşılık verir.         
(...) Allah gücü sınırlı olan bir varlıktır                 
(...) Allah’ gözümüzle göremeyiz. Onu sıfatlarından tanıyabiliriz                                                                          


3) (12×5=60 puan)
C) SEÇMELİ SORULARI YAPINIZ

1-Çevremizdeki varlıklara baktığımızda hepsi çeşit çeşit sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında mükemmel uyum vardır. Tüm bunlar bize neyi gösterir? 
a) Mucizelerin varlığını.                                                                  
b) Evrenin gücünü.                                                                          
c) Dünyanın dönüşünü.                                                                       
d) Allah’ın var ve bir olduğunu.  


2-“Bismillahirrahmanirrahim” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlerini Allah’ın adıyla bitir.
b) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.
c) Allah’ı anın ve O’na şükredin
d) Muhammed Allah’ın elçisidir .


3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında mutluluk duymaya ve O’na teşekkür etmeye denir?
a) Şükür       b) Sevap      c) Helal      d)Besmele


4- Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin babasının ve annesinin ismi doğru olarak verilmiştir?
a) Ebu talip-Zeynep             
b) Abdullah-Amine
c) Abdulmuttalip-Halime    
d) Hamza-Fatıma


5-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir?
a) Her şeyi yaratan olması                                  
b) Allah’ın eşi ve benzerinin olması                    
c) Her şeye gücünün yetmesi                            
d) Her şeyi bilip işitmesi


6-Hz. Muhammed’e neden “Muhammed-ül Emin denilmiştir?
a) Çalışkan olduğu için        
b) Akıllı olduğu için
c) Cesur olduğu için             
d) Güvenilir olduğu için


7-Sevgili Peygamberimiz’in doğum gününü kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir                           
a) Kadir gecesi                       
b) Regaip kandili                    
c) Mevlit kandili                    
d) Miraç kandili


8-İhlas süresinin anlamında şunlardan hangisine yer verilmez?
a) Allah birdir tektir                                                               
b) Allah en büyüktür.                                                       
c) Allah doğmamış ve doğrulmamıştır.                                
d) Allah samettir.


9-Kelime-i Şahadet’i okuyan birisi özellikle Allah’ın hangi özelliğini vurgulamış olmaktadır?
a) Allah herşeyi yarattığını                                          
b) Allah’ın her şeyi duyup bildiğini                             
c) Allah’ın bir ve tek olduğunu                                           
d) Allah’ın gücünün sınırsız olduğu                          


1. Akıllı olmak                                                                
2. Yemek-içmek                                                                
3. Doğmak-büyümek 
10- Yukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerdendir? 

A) 1. ve 2.         
B) 1. ve 3. 
C) Yalnız 2.        
D) Yalnız 1.


11- Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua etmeden önce ne yapmalıyız?
a) Önce çalışıp, gayret gösterip, Allah’a güvenip dua etmeliyiz.                                      
b) Sadece dua etmeliyiz.                                  
c) Yalnız çalışmak yeterlidir.                           
d) Ne çalışmalı ne de dua etmeliyiz.


12- Müslüman olmanın ilk şartı  nedir? 
a) Namaz kılmak                                                     
b) Kelime-i şahadet getirmek                              
c) Oruç tutmak                                                      
d) Zekat vermek

 

D) İhlas suresi yazınız?( 10puan)
Kul hüvallahü...   

 

E) ihlas suresinin anlamını yazınız?  ( 10 puan)

 


Not: Süreniz 40 dakikadır.
FESİH SALİM


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz fesih salim 5. sınıf din dersi din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı

2016-12-15 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4370 kez ve en son 2020-09-30 07:31:32 tarihinde görüntülenmiş.