4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları

4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları

EDREMİT ŞEHİT ÖĞRETMENLER  İLKOKULU 4/A  SINIFI  II. DÖNEM II. SOSYAL BİLGİLER  DEĞERLENDİRME SINAVI

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D” yanlış olanların önüne  “Y” harfi koyunuz.(10x1= 10)

(     )   1-Yönümüzü sadece pusula yardımıyla bulabiliriz.

(     )   2-İstek  - ihtiyaç sıralamasında isteklerimiz her zaman önde gelir.

(     )   3-İnsanların ve toplumun ihtiyaçları mesleklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

(     )   4-Sivil toplum örgütlerinde yapılan çalışmalarda gönüllülük esastır.

(     )   5-Takvimi ilk kez  Türkler kullanmıştır.

(     )   6- Atatürk Amasya Genelgesi’ni yayınladıktan sonra sırasıyla Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapmıştır.

(     )   7-Muhtar atamayla, belediye başkanları seçimle iş başına gelir.

(     )   8-Yeşilay; içki, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerle mücadele etmek için kurulmuştur.

(     )   9-Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurumlar denir.

(     ) 10-Şehir içi ulaşımı ve şehir temizliğini sağlamak belediyenin görevidir.

 

Mondros Ateşkes Antlaşması, TEMA29 Ekim 1923, garanti, Aile ve Sosyal Politikalarzabıta, kamudört, polis, Güneş yılı, ay yılı23Nisan 1920, Darüşşafakabeş

B- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.

1-  Osmanlı  Devleti ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı’ndan sonra    ………………….    ………………………..      …………………………..   imzalanmıştır.

2- Bir sivil toplum kuruluşu olan  ……………..  Vakfı erozyonla mücadele amacıyla kurulmuştur.

3- Devlet tarafından kurulan ve görevleri belirlenen, çalışanlarının maaş aldığı kurumlara  ………………………… kuruluşu denir.

4- Kimsesiz çocuklar için çocuk evi,  bakıma muhtaç kimseler için bakımevi ve huzurevi açmak, şehit eş ve çocukları ile gazilere yardım etmek ……………   ……    ………………….    ………………  bakanlığının görevleridir.

5-Dayanıklı tüketim malları aldığımızda  ………………………… belgesini mutlaka almalıyız.

6-TBMM  ……………………………………………………………… tarihinde açılmıştır.

7-Hicri takvim …………..  …………… esasına göre düzenlenmiştir.

8- …………………………….yetim ve maddi durumu olamayan kız ve erkek çocukların parasız yatılı olarak okumasını sağlayan sivil toplum örgütüdür.

9-Halk sağlığını korumak ve gıda üretim yerlerini denetlemek  için belediyeler adına ……………………… görev yapar.

10- Belediye başkanları ve muhtarlar ………………… yıllığına seçimle iş başına gelir.

 

C-  Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1- Aşağıdaki takvimlerden hangisi ülke olarak şu anda kullandığımız takvimdir?

12 Hayvanlı Türk takvimi        B) Rumi takvim        C) Miladi takvim       D) Hicri takvim

 

2-Topraklarımızı kaybetmemek, erozyonla mücadele etmek için halkı bilinçlendiren gönüllü kuruluş (sivil toplum kuruluşu) hangisidir?

 

A) LÖSEV            B) Türk Kalp Vakfı         C) GÜMÇED         D) TEMA

 

3- “Kan kanseri olan çocukların tedavilerini üstlenmek için kurulmuş olan bu vakıf,  birçok çocuğun sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur.”

Yukarıda anlatılan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) LÖSEV        B) TEMA         C)AKUT        D) ÇYDD

 

4-Yaşadığımız mahallede karşılaştığımız sorunların çözümü için öncelikle kimden yardım istemeliyiz?

A) Muhtar           B) Öğretmen         C) Polis         D) Zabıta

 

5- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı  kutlamamızın sebebi aşağıdaki hangi olaydır?

A)Yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması        B) Atatürk’ün Samsuna çıkması

C) TBMM’nin açılması                                        D) I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi

 

6- İl ve ilçelerde pazar yerlerinin denetimi belediyelerin hangi birimi tarafından yapılır?

A) Çevre İşleri Müdürlüğü    B) Fen işleri Müd.        C) Kültür Müdürlüğü             D) Zabıta Müd.

 

7- Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi vali tarafından yönetilir?

A)  Edremit         B) Ankara            C) Cennetayağı Mah.            D) Çamcı Köyü

 

8- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden birisi değildir?

A) Giderleri devlet tarafından karşılanır.

B) Çalışanların amacı topluma hizmet etmektir.

C) Çalışanlar ücret almadan gönüllü olarak hizmet verir.

D) Resmi kurumlara kamu kuruluşları da denir.

 

9- İnsanlar zamanlarını belirlemek, zamandan daha verimli olarak yararlanmak ve planlama yapmak için neye ihtiyaç duyarlar?

A) telefon         C) Takvim ve saate             B) teleskop        D) Pusulaya

 

10- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimleri arasında yer almaz?

A) Muhtarlık             B) Belediye          C) İl Genel Meclisi        D) Kaymakamlık

 

11- Cumhuriyetin ilanından sonra hangi takvim kullanılmaya başlanmıştır?

 A) On iki hayvanlı Türk takvimi       B) Rumi takvim     C) Miladi takvim      D) Hicri takvim

 

12-Ekmeğin üretimden tüketime kadar izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) buğday-fabrika-un-fırın-ekmek         B) buğday-un-fabrika-ekmek-fırın

C) fabrika-un-fırın-buğday-ekmek        D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek

 

13-Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından belediye adına denetlemek hangi birimin görevidir?

A) Zabıta        B) Vergi memuru         C) Jandarma      D) Polis

 

14-Aşağıda verilen sosyal örgütlerden hangisi farklı bir alanda görev almaktadır?

A) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı                     

B) Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma

C) Doğal Hayatı Koruma Derneği                    

D) Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği

 

                         Yerel Yönetimler

1…………..           2 …………              3.....………..

15-Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) İl Özel İdaresi           B) Kaymakamlık            C) Belediye         D) Muhtarlık

 

16- Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik üründür?

A)Akıllı tahta        B) Röntgen makinası         C)Telefon     D)Traktör

 

17- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir?

A)Televizyon yayınları     B)Gazete haberleri          C)Sosyal medya                 D)İş ilanları

 

18-   I-Kaymakam atama yolu ile göreve gelir.

        II-Muhtar seçimle göreve gelir. yazılısoruları.com

        III-Yerel seçimlerde milletvekilleri seçilir.

        IV-İl yöneticisi vali atama yolu ile göreve gelir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)I-II-IV       B)I-II-III      C)Yalnız IV       D)Yalnız I

 

19-"Yangın ihbarlarını hemen değerlendirir ve yangını söndürmek için çalışırız. Biz …………… bağlı olarak çalışırız.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki  hangi sözcükle doldurmalıyız?

A)Kaymakamlığa          B) Muhtarlığa           C)Valiliğe         D)Belediyeye

 

20- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum ve sivil toplum örgütleri için ortak özelliktir?

A) Toplum yararına çalışırlar.                            B) Çalışanlara herhangi bir maaş ödenmez.

C) Devlet tarafından kurulmuşlardır.                 D) Üyeleri kendi çıkarları için çalışır.

A.KORKMAZ


tag 4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2017-05-23 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 6621 kez ve en son 2020-08-09 18:04:47 tarihinde görüntülenmiş.