4. Sınıflar İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

4. Sınıflar İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

ÇAYCUMA ŞEHİT HASAN YAĞLI İLKOKULU 4/C SINIFI İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

 

1. İnsanı insan yapan en ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl ve Düşünme            B) Beslenme           C) Fiziksel özellikler            D) Yaşadığı yer

 

2. “ ……………. , akıl ve düşünme özelliği nedeniyle doğada en güçlü varlıktır.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Makinalar          B) Bitkiler               C) Hayvanlar         D) İnsan

 

3. İnsan, aşağıdakilerden hangisini sadece kendisine verilen akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

A) Soluk alıp verebilir.       B) Doğru ile yanlışı ayırt edebilir.              C) Acıktığında yemek yiyebilir.      D) Hareket edebilir.

 

4. “ Temel haklar, çıkartılan yasalarla ……………… tarafından güvenceye alınmıştır.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Anne-Baba          B) Öğretmen         C) Polis        D)   Devlet

 

5. Hak, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, birbirlerine saygılı davranan insanlardan oluşan bir toplumda, aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A) Huzur         B) Güven             C) Düzen         D) Hepsi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ilkokula giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir?

A) Çalışarak  evin ihtiyaçlarını karşılamak.

B) Öğretmenin verdiği çalışmaları zamanında yapmak.

C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.

D) Kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak ve odasını temiz tutmak.

 

7.“Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye  zarar vermemek benim .............................................’dur.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) Grup-Hakkım       B) Grup-Rolüm           C) Hak-Sorumluluğum           D) Rol-Hakkım

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula giden bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan biri değildir?

A) Oyun oynama hakkı.        B) Büyüklerimizle seyahat etme hakkı.          C) Bir işte çalışma hakkı.         D) Eğitim alma hakkı.

 

9. "Ömer: Kimse inancından dolayı kınanmamalıdır. Anayasa gereği Devlet, kişilerin inandığı dinin gereklerini yerine getirmede onlara her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır."

Ömer’in söylediği cümle bizim hangi temel hakkımız ile ilgilidir?

A) Seyahat Hakkı          B) Yaşama Hakkı          C) Eğitim Hakkı        D) Dini İnancını Yaşama Hakkı

 

 “ İnsanların düşüncelerine saygılı olmalıyız. Düşüncelerine katılmasak bile, düşüncelerinden dolayı onları yargılamamalıyız. Kendi düşüncelerimizi de düzgün bir biçimde ifade etmeliyiz.”

10.  Yukarıda paragrafa göre, aşağıdaki düşüncelerden hangisine yanlıştır?

A) Kendimizi düzgün ifade edebilmeliyiz.                    B) Başkalarının görüşlerine saygılı olmalıyız.

C) Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmeliyiz.            D) İnsanları düşüncelerinden dolayı yargılamamalıyız.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi hak değildir?

A) Öğretmenin verdiği çalışmaları zamanında yapmak.             B) Zil çaldığında teneffüse çıkmak.

C) Hastalanınca hastaneye gitmek.                                            D) Eğitim görmek.

 

12. Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen kavramlarla karşılarındaki açıklamaları eşleştiriniz.

     1     Adalet                   

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından  kullanılmasının sağlanmasıdır.

2  Barış   Herkesin kararların alınmasına yaratıcı bir şekilde katıldığı karar alma sürecidir.
3  Eşitlik   Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olmasıdır.
4  Empati   Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortamdır.
5  Uzlaşı   Bir insanın kendisini, karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasıdır.

 

13. “Aile içinde tüm işleri annenin yapması ……………………… .” cümlesi, insan hakları dersinde öğrendiklerimize göre nasıl tamamlanmalıdır?  

A) Adildir.         B) Adil değildir.        C) Annenin görevidir.          D) Ev işini en iyi anne bilir.

 

14. adaletZeynep; İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde öğretmenin verdiği için yandaki görseli kullanmıştır.

      Bu görsele göre Zeynep’ in hazırladığı ödevin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımlaşma            B) Özgürlük              C)  Eşitlik ve Adalet           D) Kardeşlik

 

15. Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir?

A) Ahlak Kuralları               B) Hukuk Kuralı               C) Trafik Kuralları            D) Dini Kurallar

 

16. "Bir elin nesi var iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışmanın önemi                                  B) İş birliğinin dayanışmanın önemi

C) Sorumluluk almak gerektiği                    D) Tek kişinin başarılı olduğu

 

17. "Sınıfta bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile " benzetmesi ile ne demek istenmiş olabilir?

A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik                     B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı

C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları           D) Arkadaşlarımızla aynı sırada oturmamız

 

18. Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini zorlaştırır? yazılısoruları.com

A) Sevgi           B) Saygı           C) Zıtlaşma           D) Hoşgörü

 

19. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri yerleştiriniz.

         [ özgürlük – vatan  – sorumluluk – yaşama hakkı – hoşgörü ]

*Farklılıklarımızdan  dolayı birbirimize ………………………………………………  ile  yaklaşmalıyız.

* ……………………………………………… ,  kişinin en temel haklarından biridir.

* İnsanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasına …………………………… denir.

* ..……………………………….., kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü, istediğini yapabilmesidir. 

* Kişinin yapması gereken görevleri zamanında yerine getirmesine ………………………………………denir.

 

20. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D ” yanlış olanların başına “ Y ” yazınız.

 (      ) İnsan, akıl ve düşünme özelliği nedeniyle doğadaki en güçlü varlıktır.

 (      ) Sorunları şiddete başvurmadan uzlaşı ile çözmek gerekir.

 (      ) Yazılı kurallara uymadığımızda yasalar tarafından cezalandırılabiliriz.

 (      ) Yaşama hakkı en temel haktır.Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.

 (      ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.

Mehmet ÇAYLI 

Not: Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim.


tag 4. Sınıflar İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2017-05-17 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 13874 kez ve en son 2019-12-07 03:55:04 tarihinde görüntülenmiş.