4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

MİLLET MALI
 
Soğuk, karlı bir hava… Her yer bembeyaz... Bu beyazlığı, yalnız önümüzde giden karartılar bozuyor. Bunlar, kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı.
Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık. Biz, kalın paltolarımız altında titrerken, çok yaşlı bir nine, yorganını kağnının üstüne örtmüş, çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.   
Sırtındaki peştamalın içinde de, kendisi gibi çıplak bir çocuk yavru vardı. Onları görünce içim sızladı.
-Nineciğim, dedim, üşümez misin sen?   Bak torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene!
Nine kağnıya doğru koştu:
-Kar serpiyor oğlum, dedi. Bunun altındaki millet malıdır. Nem kapmasın. Sonra, yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü.
Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu. İşte Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nı böyle fedakârlıklarla kazandı.     
                                 
Mustafa NECATİ
 
A) İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız. Cevapları sorunun altındaki boşluğa okunaklı bir şekilde yazınız. (3X5=15 puan)
 
1) Yazar yolda kimlerle karşılaşıyor?
…………….………….………...…..………………………………………...………
…………….………….………...…..………………………………………...………
 
2) Nine, yorganı niçin cephanenin üstüne örtüyor?
…………….………….………...…..………………………………………...………
…………….………….………...…..………………………………………...………
 
3) Köylü kadının “millet malı” dediği şey nedir?
…………….………….………...…..………………………………………...………
…………….………….………...…..………………………………………...………
 
4) Metnin konusu nedir? 
…………….………….………...…..………………………………………...………
…………….………….………...…..………………………………………...………
 
5) Bu yazının ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadın cephaneye çok önem vermektedir.                               B) Kadın cephaneyi torunu gibi sevmektedir.
C) Köylü kadınları karda yolculuk etmeyi severler.                     D) Türk Milleti vatanı için her fedakârlığı yapar.
 
 
B)“ beslenmeliyiz– için–yaşamak –sağlıklı – dengeli ” 
Yukarıdaki kelimeleri kurallı cümle haline getirip yazınız. (5 puan) 
………………………………..…………………………………….…………
 
 
C) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanı 'D' yanlış olanı 'Y' harfi ile belirtiniz. (10 puan)
 
(……..) Alfabemizde 29 harf vardır.
(……..) Ünsüz harf sayısı 8'dir.
(……..) Harfler birleşerek hece oluşturur.
(……..) Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerden ayırarak yazarız.
(……..) Sözlükte kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.
 
 
D)Tabloyu sözcüklerin anlam özelliklerine göre tamamlayınız.(10 puan)
Sözcükler          Eş Anlamlı             Zıt Anlamlı
yoksul
hızlı
ihtiyar
harp
yanıt
 
 
E) Aşağıdaki cümlelerde yer alan gerçek ifadelerin başına “ G”, hayal ürünü ifadelerin başına “H” yazınız. (10 puan)
 
(   ) Sihirli değneği ile her şeyi değiştiriyordu.
(   ) Aynaya bakınca kendisini dev gibi görüyordu.
(   ) Hafta sonu pikniğe gideceğiz.
(   ) Piknik ateşinden orman yangını çıkmış.
(   ) Uçan halısına binip gökyüzünde özgürce dolaştı.
 
 
F) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralayınız. (5 Puan)
 
( Eylül, Elif, Ceren, Cennet, Deniz ) 
1 .......................      
2 .......................     
3 .....................
4 .......................     
5 .......................
 
 
G) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. ( 5 Puan)
1 Bilgilendirici                                    Dize ve kıtalardan oluşur.
2 Hikaye Edici                                   Bir konuyla ilgili bilgi verir.
3 Şiir                                                  Bir olay vardır.
 
 
H) Aşağıdaki noktalama işaretlerini kullanım yerine göre eşleştirmesini yapınız.(10 puan)
 
a. Nokta
b. Virgül 
c. Soru işareti
d. Üç nokta
e. Kesme işareti
 
..... Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
..... Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
..... Cümlelerin ve bazı kısaltmaların sonuna konur.
..... Sayılara gelen ekleri ayırmak için konur.
..... Soru eki veya sözü içeren cümlelerin sonuna konur. 
 
 
H) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (3x10=30 puan)
 
1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Yanlış işlerle beni kandırma.
B) Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.
C) Dün başlayan yolculuğumuz bugün bitti.
D) Genç yaşlı herkes sokağa döküldü.
 
 
2)Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? 
A) trak-tör
B) il-ko-kul    
C) mual-lim
D) stad-yum
 
 
3) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir?
A) Taze diye aldım, bayat çıktı.
B) Saçını başını yolmayayım.
C) Erken kalkan yol alır.
D) Siyah ve mavi bir elbiseydi.
 
 
4)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna “soru işareti” (?) konulmaz ?
A)  Siz, içeri girmeyecek misiniz 
B)  Telefonu niye açmadın
C)  Hasta teyzenin ziyaretine niçin gelmedin
D)  Benimle konuşmama sebebini bilmiyorum   
 
 
5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
A) Misafirler geldi mi? 
B) Bu olaydan senin haberin yokmuydu?  
C) Yediğiniz yemek lezzetli miydi?
D) Hakan’ın nerede oturduğunu biliyor musun?  
 
 
6)“Beyza öğleden sonra araştırma yapmak için kütüphaneye gidecekmiş. ”Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A) Kim           
B) Neden
C) Ne zaman                          
D) Nerede
 
 
7) “Eyvah (  ) Annemin en sevdiği vazoyu kırdın ( ) Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız (  ) Bana yardım edeceksin değil mi “(  )”cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) (?) (.) (!) (.)     
B) (!) (.) (.) (?)
C) (!) (.) (?) (.)
D) (.) (.) (!) (?)
 
 
8)Aşağıdaki sözcük gruplarından hangileri tek hecelidir?
A) elma – armut – ayva  
B) kart – park - çark 
C) abla – otel – sıra 
D) ince – bulut - yağmur    
 
 
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Samsun’dan geçen hafta geldim.
B) En büyük Türk Atatürk’tür.
C) Teyzem’ler bize geldi.
D) Arkadaşlarım İngiltere’ye tatile gitti.
 
 
10) Bugünün yarını vardır,
Para biriktirmek kârdır
 Boş yere harcamam para,
  Harcarsam düşerim dara.
" Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A. tutumluluk               
B. üretim              
C. verimlilik                    
D. tüketim
 
BAŞARILAR DİLERİM.
Tuncay DOLAPÇI

tag 4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 4. sınıf soruları

2019-11-05 tarihinde Tuncay DOLAPÇI tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1990 kez ve en son 2020-11-27 01:36:05 tarihinde görüntülenmiş.