4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

1)Trafik işaret levhalarına zarar veren biri ile karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
A) Görmezlikten gelebiliriz
B) Zabıtayı arayabiliriz
C) Trafik zabıta ekiplerini aramalıyız
D) Trafik polisi  aranmalıdır.


2)“Taşıt trafiğine açık yollarda yayaların  güvenli bir şekilde karşıdan karşıya  geçmeleri için işaretlerle(çizgilerle) ayrılmış  alana” ne denir? 
A) Banket                          
B) Kaldırım             
C) Yaya geçidi                   
D) Bulvar


3) Aşağıdaki levhalardan hangisi şehirler arası  yollardaki sürücüler için belirlenmiş  trafik işaret levhalarından biri değildir?
A) Sağa tehlikeli viraj  levhası
B) Sollama yasağı başlangıcı  
C) Yaya geçidi levhası
D) Tünel yaklaşımı levhası


4)  Aşağıdakilerden hangisi  güvenli oyun alanlarından biri değildir?

A) Çocuk parkları    
B) Spor alanları
C) Cadde  ve Pazar yeri
D) Evimizin bahçesi


5) Gece yürüyüşlerinde sürücüler tarafından kolay fark edilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Koyu renk kıyafetler giyilmelidir.
B) Yansıtıcı özelliği olan kıyafetler tercih edilmelidir.
C) Yavaş hareket edilmelidir.
D) Tek sıra hâlinde yürünmelidir.


6) “Ülkemiz trafiğindeki araçların direksiyonu ………..taraftadır ve trafik ………….. işlemektedir.” İfadesinde noktalı yerlere hangi kelime ikilemeleri gelmelidir?
A) sağ- soldan                     
B) sol -soldan                                                           
C) sağ-sağdan                     
D) sol-sağdan


7) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içerisinde sergilemek  yanlış olur?
A) Camdan dışarı el-kol sarkıtmamak.                                         
B) Şoförle konuşmamak.                                                                
C) Yüksek sesle konuşmamak.                                                    
D) Taşıtın içinde kabuklu yiyecek yemek.

    
8) Aşağıdakilerden hangisi her hangi bir trafik kazasında başvurulacak telefon numaralarından birisi değildir?    
A) 177                       
B) 155           
C) 156 
D) 112    


9) Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlardan düşülmesi sonucunda oluşan hafif yaralanma değildir?
A)Çürük  
B) Sıyrık
C)  Kırık       
D) Bere


10)Kaldırımı  bulunmayan kara yollarında yürümek zorunda kalan yayalar, gidiş yönüne göre yolun sol tarafını kullanmalarının nedeni ne olabilir? 
A) Yolun  sol tarafı daha geniş olacağı için.
B) Arkadan gelen araçlar ,yayaları daha iyi göreceği için.
C) Yayaların, karşıdan gelen araçları daha rahat görebilmesi için.
D) Trafik polisi tarafından ceza yazmaması  için.


11)  Trafik işaret levhalarından;
I. Yuvarlak şeillerde olanlar yasaklayıcı levhalardır.
II. Üçgen şeklinde olanlar uyarıcı levhalardır.
III. Kare-dikdörtgen şeklinde olanlar bilgilendirici levhalardır.
Yukarda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve III    
B) I – II           
C) Hepsi      
D) Hiçbiri 


12) Taşıt sürücüsünün sağ sinyali belirli aralıklarla yanıp sönmektedir. Bu durumda, taşıt sürücü ne yapmayı düşünüyordur?
A) Arabasının arızalandığını belirtiyor.
B) Biraz sonra sağ tarafa döneceğini belirtiyor.
C) Tehlikeli bir durum olduğunu belirtiyor.
D) Yolun soluna  döneceğini belirtiyor.


13)  Trafikte, bisiklet kullanan bir sürücünün hangi davranışı  sergilemesi  doğrudur?
A)Gidona  torba, file asarak yük taşımak.                                            
B) Yaya kaldırımından gitmek.                                                        
C) Bisikleti tek elle kullanmak.                                         
D) Ağır giden  araçlara tutunmamak.


14) Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında koşuşturmanın sakıncalarından biri olamaz?
A) Koşarken,ufak çocuklara çarpabiliriz.         
B) Hamile veya bebeğini taşıyan insanlara çarpabiliriz.                
C) Kaldırım üzerinde giden biseklete çarpabiliriz.       
D) Yaşlı ve engelli kişilere çarpabiliriz.


15) “Cadde ve sokaklarda yayaların güvenli yürümesi için yapılmış ve  yoldan biraz yüksek yerlere……….denir.”  ifadesini en uygun hangi kelime tamamlar?
A) geçit        
B) kaldırım    
C) tünel      
D) yol


16)Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisi  olamaz?
A) Yaya  ve  sürücüleri bilgilendirmek 
B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak                                      
C) Sürücülerin daha dikkatli  olmalarını sağlamak      
D) Sürücülerin uykularının gelmesini  önlemek


17)Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir?
A) Kavşaklar                  
B) Üst geçitler                                       
C) Alt geçitler                  
D) Okul geçitleri

 

18)I-Alperen şoförle muhabbet ediyor. 
II-Mustafa, gazetesini okurken bir yandan gülümsüyor.
III- Erdi, telefondaki arkadaşına fena kızıyor.
IV-Nida, kulağındaki kulaklıkla bir yandan dışarıyı seyrediyor.
Yukarıdaki kişilerden hangisi veya hangilerinin otobüs içndeki davranışları yanlıştır?
A) Alperen – Nida      
B) Mustafa - Erdi  
C) Alperen - Erdi         
D) Nida


19) Yaya kaldırımının  olmadığı yerlerde arkadaşlarımızla  birlikte yürürkenaşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız sakıncalı olur?.  
A) Yürürken, karşıdan gelen taşıtları görebilecek şekilde yürümeliyiz . 
B) Yürürken cep telefonundan kulaklıkla müzik dinleyebiliriz.          
C)Sıra halinde yürümeliyiz. 
D) Asfalt yola  yakın olmamalıyız.  


20) Trafikte aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanmalıyız. 
B) Karşıya geçişlerde alt geçitleri kullanabiliriz.
C) Taşıtlardan inişte sol kapıyı kullanmalıyız.
D) Şehir içinde yürürken  kaldırımları tercih etmeliyiz.


21)Karşıdan karşıya geçişte uyulması gereken komutlar hangi seçenekte  doğru olarak verilmiştir?
A) Dinle  ve Bak!  Karar Ver ve Bekle Bekle!         
B) Dur Bak ve Dinle! Karar Ver ve Geç!          
C) Dur! Bak!Dinle! Karar ver! Geç!                  
D) Dinle! Bak!  Karar Ver ve  Bekle!            


I- Emniyet kemeri can kaybını önler.    
II-Trafik kurallarına yalnızca sürücüler içindir.
III-Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir. 
IV- Trafik kurallarına uymak sadece  mal kaybını önler. 
22)Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) II – III       B) I - IV      C) I- III     D) II - IV  


23) Taşıtlarda emniyet kemeri kullanmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yolculuğun daha rahat geçmesini sağlar.    
B) Yolculuk sırasındaki sarsıntıyı azaltmak. 
C) Olası kazalarda can kaybını azaltmak
D) Dönüşlerde yere savrulmayı önlemek.

 

24) Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı davranış yanlıştır?
A) Eser, yüksek sesle gülen arkadaşını uyarıyor.
B) Furkan, otobüsün koltuğuna yazı yazan ufak çocuğu uyarıyor.
C) Serhat,otobüste yanına oturan teyzeye eliyle  şakalar  yapıyor.
D) Dilara, arka koltukta kulaklıkla müzik dinliyor.


25)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ) yanlış olanlara ( Y) harflerini koyunuz. ( 4x 1 = 4 Puan). 
(      ) Toplu taşıma araçlarının  ön kapısından inmeliyiz.
(      ) Çevremizde gördüğümüz trafik işaret ve  levhaları korumak sadece polislerin görevidir.
(      ) Geceleyin yolda yürürken, üzerinde yansıtıcı bulunan elbiseler giymeliyiz.
(      ) Emniyet kemerimizi ,trafik polisini görünce takmalıyız.


NOT BAREMİ:  Her sorunun doğru cevabı 4 puandır                                    
HEPİNİZE  BAŞARILAR.

Sezer KİBAR


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Sezer KİBAR

2016-12-28 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 12196 kez ve en son 2020-01-22 12:02:33 tarihinde görüntülenmiş.