4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ  DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak için yapılmamağı gereken bir davranıştır?
A) Yaşımıza uygun spor yapmak.
B) Dengesiz beslenmek.
C) Yeterince uyumak.
D) Dişlerimizi fırçalamak.


2.Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinden biri değildir?

A) Arkadaş  B) Anne  C) Baba  D) Kardeş


3. "Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir?
A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik
B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları
D) Hepsi


4. Aşağıdakilerden hangisi evin düzeniyle ilgili alınmış bir karar olabilir?
A) Sınıf tahtasının silinmesinden nöbetçi öğrencinin sorumlu olması
B) Çıkarılan kıyafetlerin odada gelişi güzel bırakılmayıp dolaba konulması
C) Öğretmenin derse erken gelmesi
D) Sınıf temizliğinin ortak yapılması


5. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf (yazılısoruları.com)öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?
A) Her sabah yatağını düzeltmek.
B) Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
D) Evin alışverişlerini yapmak.


6. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın Önemi
B) İş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği
D)Tek kişinin başarılı olduğu


7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir?
A)Çalışma hakkı
B)Oyun oynama hakkı
C)Oy kullanma hakkı
D)Milletvekili seçilme hakkı


8. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?
A)Derslerine çalışmak
B)Bir işte çalışmak
C)Aile kurallarına uymak
D)Okulda öğretmenini dinlemek


9. Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
A) Yeşilay
B) Kızılay
C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Yardım Sevenler Derneği


10- Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir (yazılısoruları.com)kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?
A.Okul kütüphanesinden yararlanmak
B.Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
C.Okula istediği zaman gelmek
D.Okul bahçesinden yaralanmak


11.Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?
A.Ailemizin bize verdiği eğitim.
B.Okulumuzda tanınan her şey.
C.Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.
D.Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.


12.İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A. Meclisi    B.  Okulu   C. Devlet    D.  Alile


13.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A.İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B.İnsanlar  doğuştan  bu  haklara sahip değildirler.
C.İnsan hakları kişilere aittir.
D.İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.


14.En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?
A.Çalışma hakkı
B.Sağlık hakkı
C.Yaşama hakkı
D.Eğitim hakkı


15. "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?
A.Çocuk okula gönderilmezse.
B.Çocuğun istemesi halinde.
C.Ana ve babası kötü davranırsa.
D.Devlet isterse.


16.Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görev¬lerinden biri değildir?
A.Çalışanları korumak
B.İşsizliği önlemek
C.Gelir düzeyini yükseltmek
D.Aile bütçesini ayarlamak


17.Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
A.devlete
B.amirlerine
C.Kendine
D.topluma


18.Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.Devletin koyduğu kurallara uymamak.
B.Dilediğimiz her şeyi yapmak.
C.Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
D.Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap¬mak.


19- “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.” Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?
A) özgürlükçü                B)  yasakçı            C)  eşitlikçi               D)  şüpheci


20-  “ ………………… araştırmacılığın başlangıcıdır.Eğitimin amacı merak  ……………  uyandırmak olmalıdır. “
Yukarıdaki ifadenin anlamlı hale gelmesi için noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?

A) dinleme - çalışma       B) dinlemek - etmek       C) merak - duygusunu       D) koşmak – insan


21-  “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kabul edilmiştir?
A)  AET             B)  NATO            C)  UNICEF            D)  AB


22-  I.Vergi verme      
II.Seyahat etme     
III.İlköğretimi bitirme       
IV.Askerlik yapma
Yukarıdaki verilenlerden hangisini veya hangilerini zorunlu olarak yapmalıyız?
A)  yalnız I             B)  yalnız II          C)  I, III, IV         D)  II ve IV


23-Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz?
A)  söz ve yazıyla            B)  bilgisayarla          C)  işaretle           D)  mektupla


24-Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A)  mahkemeler              B)  gruplar                   C)  yasalar                   D)  vakıflar


25- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Suç işleyenleri cezalandırmak               
B)Barışı sağlamak
C)Çocukların okumasını sağlamak             
D)Dünya çocuklarını koruma altına almak


26- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)  Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir.
B)  Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
C)  Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.
D)  Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.


27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukların kendilerine güvenlerinin artması için çalıştırılmaları gerekir.
B) Yaşama hakkı çocukların en temel hakkıdır.
C) Çocukların sağlığı, toplum ve devlet güvencesindedir
D) İlköğretim tüm çocuklar için parasız ve zorunludur.


28. Çocuklarla İlgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk hakları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.
B) Çocuk haklarından fakir çocuklar yararlanamaz.
C) Çocukların eğitimini eksiksiz olarak tamamlayabilmeleri için devlet gerekli önlemleri alır.
D) Çocuklar insanlık dışı yöntemlerle cezalandıramaz.


29. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?
A) Beslenme     B) Giyinme   C) Eğitim      D) Kavga etme


30)İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Akıllı olması    B) Merak etmesi       C)  Ses çıkarması    D) Soru sorması


31) Yazıyı yazabilen, akıllı olan, çalışan, kitap okuyabilen ve yazabilen, bilgi edinen ve buluş yapabilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivrisinek      B)Koyun          C)İnek      D)İnsan


32)Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insanihak  için savaşmıştır?
A)Para için                         
B)Dinlenmek için 
C)Özgürlük  için
D)Haberleşme Hakkı için


33)Bir işyerinde çalışan  baba  neyi hak eder? 
A) Yaşama hakkı  B) Sağlık hakkı    C) Eğitim hakkı      D) Emeğine karşılık maaş


Her soru 3’er puandır…Başarılar…


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

2016-03-09 tarihinde reyhan tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 43697 kez ve en son 2018-01-21 10:51:33 tarihinde görüntülenmiş.