4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI


1-Aşağıda verilen insanı insan yapan değerleri ve tanımlarını doğru bir şekilde boşluklara yazınız.
( Eşitlik, Özgürlük, Dayanışma, Adalet, Saygı)

a)………………….. : Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmedir.
b) …………………. . Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.
c) ………………… : İnsanların birbirleriyle eşdeğerde olması ve insanlar arasında ayrım gözetilmemesi gerektiğini dile getiren ilkedir.
d) ………………..  : Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir.
e) …………………  : Değerinden dolayı bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli,ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur.


2-  Aşağıda verilen tanımların doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.

(  ) İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği yürüyebilmesidir.,          
(  )Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.  
(  ) Eğitim görmek bizim haklarımızdan birisidir.                                                        
(  ) Çocuk haklarına göre çocuklar asker olarak kullanılamaz. 
(  ) Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.         


3- İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak  özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.

İnsanın;  
I. Aklının olması,
II. Düşünebilmesi,
III.Yürüyebilmesi,

gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir? 

A) Yalnız I          
B) I ve II    
C) II ve III       
D) I, III


4- Çocukların hakları ile yetişkinlerin hakları arasında (yazılısoruları.com) farklılıklar vardır.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği hak diğerlerinden farklıdır? 

A) Oy kullanmak için 18 yaşını bitirmek gerekir.    
B) 18 yaşına kadar herkes  çocuktur. 
C) Çocuklar zorla bir işte çalıştırılamaz.           
D) Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır.


5- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez? (10P)

A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.      
B) Farklı ülkelerde farklı  uygulamalar görülebilir.
C) Devredilemez, kısıtlanamaz ve  vazgeçilemez    
D) Tüm insanlar için geçerlidir  haklardır.                                       


6- ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''

Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? 

A)Hoşgörü 
B)Özgürlük         
C)Sorumluluk          
D)Adalet


7- İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? 
A. Su İhtiyacı        B. Yaşlanmak        
C. Dinlenmek         D. Akıl ve vicdan sahibi olmak


8-İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? 
A. Soluk alıp verme                         
B. Soğuk havada titremek
C. Sıcakta terleme                           
D. Doğru ile yanlışı ayırt eder


9-İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? 
A. İnsanların yararına çalışır.
B. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
C. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
D. Çıkarı için yalan söyler.


10- Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?
A.nefret-zararlı  
B.çirkin-yanlış 
C.zulüm-düşmanlık    
D.adalet-kardeşlik


11.Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur?
A. sevgi-faydalı
B. güzel-doğru    
C.  nefret-zararlı
D. değerli-adalet


12-. İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile  iyi- kötü ayrımını yaparak :  SEVGİYE: Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A. İyi işler       
B. Güzel davranışlar
C. Faydalı işler
D. Kötü  işler


Sivrisinek alayla vızıldamış: 
“Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?” 

13-Sivri sineğe göre bu dünyada (doğada) en güçlü yaratık kimdir?
A. İnsan    B. fil      C. dinazor   D.    kepçe

               
14- İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır?
A) Hoşgörü sahibi olduğu için.
B) Özgürlük sahibi olduğu için.
C) Akraba sahibi olduğu için.
D) Akıllı, çalışan, bilgi buluş sahibi olduğu için.


15- Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?      
A) Sevgi               
B) Hoşgörü
C) Dürüstlük
D) Güven


16-İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? 
A. Soluk alıp verme    
B. Soğuk havada titremek
C. Sıcakta terleme   
D.Doğru ile yanlışı ayırt eder


Sonunda bir hekim çıkagelmiş: “Oğlunuza mutlu bir adamın iç gömleğini giydirmeniz gerek. O zaman sağlığına erişecek.” …
Vezirler merakla sormuşlar: “Çok mutlu görünüyorsun.” 
“Çok şükür. İşim var, eşim var, canım sağ, çalışıyorum. (yazılısoruları.com) Tabii ki mutluyum.” 
Vezirler heyecanla: “O zaman iç gömleğini bize ver. Sana bin gömlek parası verelim.” 
Genç adam utanarak yakasını açıp göstermiş: “Kusura bakmayın, iç gömleğim yok ki benim.” demiş.  

17- Yukarıda anlatılana göre vezirlerin buldukları mutlu adam neden işlerine yaramamış?
A)Vezirlere vermeye iç gömleği yokmuş.
B)Duvarı yamuk örüyormuş.
C)Vezirler altınları kaybetmiş.
D)Çünkü padişahın oğlu iyileşmiş.


18-İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma)  duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? 
A. İnsanların yararına çalışır                
B. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.    
C. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.       
D. Çıkarı için yalan söyler


19- Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?
A) Sağlıklı yaşam hakkı
B) Askerlik yapma hakkı    
C) Yeterli beslenme, barınma hakkı        
D) Eğitim görme hakkı


20- Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
A) Konuşması
B) Ağlaması            
C) Dans etmesi
D) Yürümesi 


B A Ş A R I L A R


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 4. sınıf insan hakları ve demokrasi dersi 1.dönem 1.yazılı soruları sınav sorusu

2015-11-24 tarihinde Esra tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 21202 kez ve en son 2017-11-22 03:38:22 tarihinde görüntülenmiş.