4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

4. SINIF İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI


1-Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Odasını düzenli tutmak 
B) Okula zamanında gitmek 
C) Bir işte çalışmak 
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak


2-Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A) Kişi dokunulmazlığı 
B) Özel hayatın gizliliği 
C) Konut dokunulmazlığı 
D) Haberleşme özgürlüğü


3-Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? 
A) Saygılı olmak 
B) Açık fikirli olmak
C) İş birliğine açık olmak 
D) Sabit fikirli olmak


4-Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.” 
A)Uzlaşı B)Güven C)Anlayış D)Dayanışma


5-Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A) Güven B) Mutluluk C) Değersizlik D) Sevinç


6-Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
A) Sevgi ve Saygı B) Dayanışma C) Beslenme D) Duyarlılık


7-Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak
C) Saygı duymak
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


8-Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Kavga etmek
B) Anlaşma sağlamak
C) Yasal yollara başvurmak
D) İnsan hakları kuruluna başvurmak


9-Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? 
A) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken 
B) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C) Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken 
D) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken


10-Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? 
A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak. 
B) İnsanların haklarına saygı göstermek. 
C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak. 
D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duyma
 
11-Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? 
A) Tercihleri B) Düşünüyor olması C) Duyguları D) Fikirleri


12-Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? 
A) Huzursuzluk B) Güven C) Korku D) Öfke


13-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (...) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2. (...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
3. (...) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
4. (...) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
5. (...) Yasaların önünde herkes eşittir.
6. (...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
7. (...) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
8. (...) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
9. (...) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
10. (...) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur


14-Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

doğal, çocuk, eşit, sorumluluğum, güven
ayrımcılık, yasal, iletişim sorunları, saygılı, temel haklar

1. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde ................ haklara sahiptir.
2. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ............................ yollara başvurulmalıdır
3. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve ..................... olmalıdır.
4. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ...................... yapılamaz.
5. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve ................... olduğu unutulmamalıdır
6. İnsanlar arasındaki ......................... anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir
7. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ............................ olarak adlandırılır.
8. Her insan on sekiz yaşına kadar .................. olarak kabul edilir.
9. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ............................ vardır.
10. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ....................... duygusu artar.


CEVAP ANAHTARI

Çoktan seçmeli sorular: 1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.A 9.B 10.A 11.B 12.B
Doğru yanlış soruları: Y, Y, D, D, D, D, D, Y, Y, Y
Boşluk doldurma: eşit, yasal, saygılı, ayrımcılık, doğal, iletişim sorunları, temel haklar, çocuk, sorumluluğum, güven


tag 4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Cevaplı sorular insan hakları demokrasi ve yurttaşlık soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

2021-03-23 tarihinde ziyaretçi tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 474 kez ve en son 2021-10-17 02:35:27 tarihinde görüntülenmiş.