4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 

 

1.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.


(   ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
(   ) Türkiye cumhuriyetle yönetilir. 
(   ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz. 
(   ) Yaşama hakkı 2 yaşında   başlar.
(   ) Dilekçelere 15 gün içerisinde cevap verilmek zorundadır.
(   ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. 
(   ) Devlet istediği zaman yaşama hakkımıza son verebilir.
(   ) Cuhuriyet kralların yönetimde olduğu bir sistemdir.
(   ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı.
(   ) Özgürlüklerimiz sınırsız değildir. 

 

2.Aşağıdaki kelime ile açıklamasını şekil çizerek eşleştiriniz. 


a. …………………….. görmek her çocuğun hakkıdır.
b. Her insan …………….. dür köleleştirilemez.
c. 18 yaşından sonra her vatandaş …………… kullanabilir.
d. 18 yaşına kadar her birey …………………….. kabul edilir.
e. ………………….. hakkı insanların en temel hakkıdır.

 

3.Temel hak ve hürriyetlerimizden dört tanesi yazınız. 


a. ………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………...
c. ……………………………………………………………………………..
d. ………………………………………………………………………………

 

a) Zil çaldığında teneffüse çıkmak
b) Oynayacak olduğumuz oyuna karar vermek 
c) Ödevlerimizi zamanında ve düzgün yapmak
d) İstediğimiz müziği dinleyebilmek.
e) Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek.
f) Kantinde alışveriş için sıraya girmek.

4.Yukarıda verilen davranış cümlelerin hak, sorumluluk ve özgürlük mü olduklarını aşağıdaki tabloya belirtiniz. 

Hak Sorumluluk Özgürlük

 

 

   


 
5.Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz

A) Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
B) Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkınasahiptir.
C) Her çocuk onu yormayacak işlerde çalıştırılabilir.
D) Her çocuk isim alma ve vatandaşlık hakkına sahiptir.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

A) Özgürlük 
B) Kardeşlik
C) Dostluk
D) Bencillik
 


7. Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?

A) Bir yaşından itibaren
B) Doğuştan itibaren
C) Anne karnında
D) Okula başlayınca


 
8. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşa¬ğıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İstediğimiz her yerde piknik yapabiliriz.
B) Komşumuzun bahçesinde top oynayabiliriz.
C) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar ge-lirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.
D) Haklıysak hakkımızı almak için istediği¬miz her şeyi yapabiliriz

 

"Bugün Fransa’da meydana gelen patlamada yüzlerce insan hayatını kaybetti."
9. Yukarıdaki cümle hangi temel hakkımız ile ilgilidir?

A)Seyahat Hakkı
B)Eğitim Hakkı
C)Yaşama Hakkı
D)Konut dokunulmazlığı 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün temsilcisi kabul edilen Türk büyüğüdür? 

A) Yunus Emre  
B) Atatürk
C) İbni Sina
D) Mevlana Celaleddin Rumi

 

11. İnsanların eşit olduğunu söyleyen bir insandan hangi davranış beklenmez?

A) Fakir bir ailenin çocuğu ile arkadaşlık edebilir.
B) Engelli arkadaşı ile oyun oynar.
C) Suriyeli bir çocuk ile oynamaz.
D) Kendini başka arkadaşlarından üstün görmez.

 

12. Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz?

A) Başkanı öğretmen seçerse
B) Başkanı öğrenciler oylama ile seçerse
C) Başkanı Okul Müdürü seçerse
D) Geçen yıl ki başkan en sevdiği arkadaşına başkanlığı devrederse.

 

13. Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi demokrasiye uygundur?

A) Cumhuriyet
B) Krallık
C) Padişahlık
D) Kabilecilik      

 

14. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği nedir?

A)  Konuşabilmesi
B)  Düşünebilmesi
C)  Yürüyebilmesi
D)  Ellerinin olması

    
-------------------------------------
1 ve 2. sorunun doğru cevabı 15; 3,4,   sorunun doğru cevabı 10;  diğer soruların doğru cevapları 5’er puandır.


Mehmet GÜNAY


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 1.dönem 1.yazılı soruları Mehmet GÜNAY

2015-11-23 tarihinde Esra tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 13896 kez ve en son 2017-11-21 22:38:47 tarihinde görüntülenmiş.