4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI


A) Aşağıdaki cümlelerden doğu olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız. ( 8×3=24 puan)

1. (……)  Ayetlerin uzunlukları farklıdır.
2. (……)  Surelerin hepsi aynı anda indirilmiştir.
3. (……)  Hz. Muhammed’in doğduğu zamanlar kadınların hiçbir hakkı yoktu.
4. (……)  Kur’an-ı Kerim kitap haline Hz. Osman tarafından getirilmiştir.
5. (……)  Hatim yapacaklara kolaylık olsun ve tamamı kolay ezberlensin diye Kur’an-ı Kerim cüzlere ayrılmıştır.
6. (……)  Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Bakara Suresidir.
7. (……)  Kur'an-ı Kerim'de tüm sureler besmele ile başlar.
8. (……) Peygamberimiz Hira Mağarası’ndayken Cebrail meleği ilk vahyi getirmiştir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 8×3=24 puan)


1. Kur’an-ı Kerim ……………………. bir kitaptır.
2. Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne ………………………… denir. 
3. Kur’an-ı Kerim’de en az ayet ……………………… Suresi’nde bulunur.
4. Peygamberimiz güvenilir olduğu için ona ……………………………….. denirdi.
5. Mekke’de indirilen surelere ……………………… sureler denir.
6. Hz. Muhammed’in doğumundan önce özgürler ve …………………….. olmak üzere başlıca iki grup vardı.
7. İçlerinde ayet numaralarının yazılı olduğu, ayetleri birbirinden ayıran yuvarlak işaretlere …………………………. denir.
8. ………………………….. suresi dışındaki tüm sureler besmele ile başlar.


C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyin. (10×3=30 puan)


1. Peygamberimiz, çocukluk döneminde hangisinin yanında kalmamıştır?
A) Annesi             
B) Babası           
C) Amcası          
D) Dedesi


2. Aşağıdakilerden hangisi , vahiy geldiğinde yazıya geçiren kişilere verilen addır?
A) Memur             
B) Hafız               
C) Vahiy Katibi       
D) Hatim


3.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili değildir? 
A) Mushaf 
B) Cüz 
C) Ayet
D) Sure


4. Aşağıdakilerden hangi seçenekte Peygamberimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir? 
A) Mekke-611            
B) Medine-632              
C) Mekke-571            
D) Şam-571


5. Kur’an-ı Kerim’i kim çoğaltmıştır?
A) Hz.Ömer       
B) Hz.Ebubekir      
C) Hz.Ali     
D) Hz.Osman


6. Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?             
A) Hira Mağarası     
B) Kâbe          
C) Hacer-ül Esved      
D) Cami


7. Allah’ın peygamberimize ilk emri hangisidir?   
A)  Oku         
B) Savaş           
C) Hakkını ara           
D)Müslümanlığı yay

 
8. Kur'an -ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                                   
A) Evrensel bir kitaptır.                   
B) Güzel ahlakı öğütler     
C) Bir defada indirilmiştir.              
D) Vahiy yoluyla indirilmiştir.


9. Aşağıdaki ilahi kitap - peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tevrat – Hz.Musa            
B) İncil – Hz. İsa      
C) Zebur – Hz. Osman        
D) Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed


10. Hz.  Muhammed’in  doğduğu  yıllarda  Mekke’nin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Halk arasında okuma oranı düşüktü.                      
B) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.
C) Kumar, içki gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.           
D) Toplum özgürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştı. 


E- Aşağıdaki kelimeleri noktalı yerlere doğru bir şekilde yazarak Kevser süresini oluşturunuz. (9 puan)
    
…………… a’taynâ kelkevser. ………….. lirabbike venhar.  İnne şânieke …………………………


F- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (13 puan)


1. Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? Yazınız.  (4 p)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Ayetlerin yazıldığı yerleri yazınız. (5 p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Kur’an-ı Kerim’in cüzlere ayrılması ne gibi kolaylıklar sağlar? Yazınız.  (4 p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


tag 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2017-03-25 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4702 kez ve en son 2020-08-07 22:23:56 tarihinde görüntülenmiş.