12.Sınıf mantık dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

12.Sınıf mantık dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

12.SINIF MANTIK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(    )      1- Eğer bir varlık diğer tüm varlıkların özelliklerini içeriyorsa,ovarlığın kaplamı çoktur.

(    )     2- Her varlığın mutlaka içlemi vardır.        

(    )     3- Tümevarım ilkesi  tek tek  durumlardan  genele gidişi ifade eder.

(    )     4- İnsan kavramı omurgalı kavramının  içleminde yer alır.

(    )     5- Gerçekliği olan her varlığın neliği vardır ;ancak kimliği olmayabilir.

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1- Bir şeyin kendisinden başka bir şey olamayacağını ifade eden ilke.......................... ...............tir/dir/tır

2-Varlıklardan biri diğerinin tüm elemanlarını, kapsıyorsa aralarında ...........................................vardır.

3-Akıl yürütmede sonuca kaynaklık eden önermelere....................................................... .........denir

4-Özelden özele gidişi ifade eden akıl yürütme yöntemi..........................................................dır/dir/tır

5- Varlığı başka valıklara bağlı olan kavramlar......................................................................denir.

6- Mantıkta akıl yürütme yöntemleri.......................................................................................dir

7-Doğruluğu açıkça belli olan önermelere..............................................................................denir.

8-Bir  kavramın ifade ettiği nitelik gösterilen nesnede bulunuyorsa, o kavram.............................dir/dur/tur.

9-Bazı insanlar çocuktur.  /Bütün çocuklar insandır. Önermelerinin arasındaki ilişki..............................tır/tir.

10-Bir ifadenin önerme sayılması için....................................................................................gerekir.

 

 C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)Mantık için aşağıdakilerden hangileri söylendiğinde   doğru olur?

I-Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceler.

II-Amacı bilimsel buluşlar sağlamaktır.

III-Düşüncenin doğruluğuyla ilgilenir.

IV-Düşüncenin biçimiyle ilgilenir.

A)I.III.IV.    B)I.IV.    C)I.II.III.     D)II.III.IV.     E)I.II.III.IV.

 

2-) Aşağıdaki akıl yürütmelerin hangisi ya da hangileri tutarlıdır?

I-Spor yapmak iyidir

Bol  bol spor yaparım

II-Sigara içmek zararlıdır

Her zaman sigara içerim

III-Ders çalışmayı severim

Zamanımı ders çalışarak değerlendiririm

IV-Kavgadan nefret ederim

Kavga edenleri izlerim 

A)I.III.IV.      B)II.IV.    C)II.III.IV.    D)I.II.    E)I.III.

  

3-) Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusunu ifade eder?

A)Her çocuk güzeldir          B)Her canlı olan bayandır

Ceren çocuktur                    Kadir canlıdır

O halde ceren güzeldir       O halde Kadir bayandır

 

C)Bütün insanlar iyidir            D)Bütün kuşlar uçucudur

    İlknur bir insandır                    Kırlangıç kuştur

   O halde İlknur iyidir                O halde kırlangıç uçucudur

 

E) Her canlı büyür

   O canlıdır

   O halde ot büyür

 

4-) Aşağıdaki kavramların hangileri genel kavramı ifade eder?

  A-)Ağaç-çiçek-küba                  B-)Güneş-Halı-Papatya             C-)Cami-Hayvan-Bitki 

  D-)Ecam-Meyve-Tatlı              E-)Okul-metal-Sivas

 

5-) Aşağıdaki kavram çiftlerinin  hangileri arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır?

A-)insan-canlı  B-)Bitki –Çiçiek  C-)Hayvan-Kedi  D-)İşçi-Bayan  E-)Demir-Varlık  

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR 

                                                                                                                      BAŞARILAR

                                                                                                                     ZİYA ÖZCAN

CEVAP ANAHTARI :

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(Y )   1- Eğer bir varlık diğer tüm varlıkların özelliklerini içeriyorsa,ovarlığın kaplamı çoktur.

(Y )   2- Her varlığın mutlaka içlemi vardır. 

( D )  3- Tümevarım ilkesi  tek tek  durumlardan  genele gidişi ifade eder.

(Y)     4- İnsan kavramı omurgalı kavramının  içleminde yer alır.

(D)     5- Gerçekliği olan her varlığın neliği vardır ;ancak kimliği olmayabilir.

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1- Bir şeyin kendisinden başka bir şey olamayacağını ifade eden ilke...CELİŞMEZLİK...........tir/dir/tır

2-Varlıklardan biri diğerinin tüm elemanlarını, kapsıyorsa aralarında ......TAM GİRİŞİMLİLİK....vardır.

3-Akıl yürütmede sonuca kaynaklık eden önermelere.....ÖNCÜL..........................................denir

.4-Özelden özele gidişi ifade eden akıl yürütme yöntemi..........ANALOJİ............................dır/dir/tır.

5- Varlığı başka valıklara bağlı olan kavramlara...SOYUT KAVRAM...................................denir.

6- Mantıkta akıl yürütme yöntemleri...TÜMEVARIM/TÜMDENGELİM/ANALOJİ.....................dir.

7-Doğruluğu açıkça belli olan önermelere......AKSİYOM.................................................denir.

8-Bir  kavramın ifade ettiği nitelik gösterilen nesnede bulunuyorsa, o kavram...OLUMLU......dir/dur/tur.

9-Bazı insanlar çocuktur.  /Bütün çocuklar insandır. Önermelerinin arasındaki ilişki...TAM GİRİŞİMLİLİK...tır/tir.

10-Bir ifadenin önerme sayılması için...DOĞRU YADA YANLIŞ YARGI BİLDİRMESİ...........gerekir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)Mantık için aşağıdakilerden hangileri söylendiğinde   doğru olur?

I-Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceler.

II-Amacı bilimsel buluşlar sağlamaktır.

III-Düşüncenin doğruluğuyla ilgilenir.

IV-Düşüncenin biçimiyle ilgilenir.

A)I.III.IV.    B)I.IV.    C)I.II.III.     D)II.III.IV.     E)I.II.III.IV.

2-) Aşağıdaki akıl yürütmelerin hangisi ya da hangileri tutarlıdır?

I-Spor yapmak iyidir

Bol  bol spor yaparım

II-Sigara içmek zararlıdır

Her zaman sigara içerim

III-Ders çalışmayı severim

Zamanımı ders çalışarak değerlendiririm

IV-Kavgadan nefret ederim

Kavga edenleri izlerim

A)I.III.IV.      B)II.IV.    C)II.III.IV.    D)I.II.    E)I.III.

3-) Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusunu ifade eder?

A)Her çocuk güzeldir          B)Her canlı olan bayandır

Ceren çocuktur                    Kadir canlıdır

O halde ceren güzeldir       O halde Kadir bayandır 

C)Bütün insanlar iyidir            D)Bütün kuşlar uçucudur

    İlknur bir insandır                    Kırlangıç kuştur

   O halde İlknur iyidir                O halde kırlangıç uçucudur 

E) Her canlı büyür

   O canlıdır

   O halde ot büyür 

4-) Aşağıdaki kavramların hangileri genel kavramı ifade eder?

  A-)Ağaç-çiçek-küba                  B-)Güneş-Halı-Papatya             C-)Cami-Hayvan-Bitki 

  D-)Ecam-Meyve-Tatlı              E-)Okul-metal-Sivas

5-) Aşağıdaki kavram çiftlerinin  hangileri arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır?

A-)insan-canlı  B-)Bitki –Çiçiek  C-)Hayvan-Kedi  D-)İşçi-Bayan  E-)Demir-Varlık 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

ZİYA ÖZCAN


tag 12.Sınıf mantık dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları cevap anahtarı cevaplarıyla sorular cevaplı sınav soruları indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2013-11-10 tarihinde Ziyaretçi tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 32937 kez ve en son 2021-03-04 03:41:02 tarihinde görüntülenmiş.