12.Sınıf Mantık Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

12.Sınıf Mantık Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi önerme niteliği taşımaz?

a) Beşgen, altı kenarlı değildir

b) Sevgi, fedakarlık gerektirir

c) Beyaz, beyazdır

d) Keşke sınava daha çok çalışsa idi

e) Mantık, düşünme biçimleriyle ilgilenir.

 

2.Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğru olup olmadığı, deney ve gözleme başvurmadan belirlenebilir?

a) Hiçbir insan maymun değildir

b) Faruk Bey, avukattır

c) Havalar bu yaz çok sıcak geçti

d) Bazı hayvanlar sürüngendir

e) Merve, Hülya'dan daha kısadır

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırıcı bir önerme değildir?

a) Üç gündür hastayım

b) En son 2 saat önce konuştuk

c) Bu günden itibaren düzenli çalışacak

d) Geçen akşam ki eğlencede herkes mutlu oldu

e) İki haftadır haber alamadık

 

4. Aşağıdakilerden hangisi karşıt önermelerin özelliğidir?

a) Önermelerin niteliklerinin aynı olması

b) Önermelerin niceliklerinin aynı olması

c) Önermelerin nitelik ve niceliklerinin aynı olması

d) Önermelerin nitelik ve niceliklerinin farklı olması

e) Önermelerin doğruluk değerinin her koşulda aynı olması

 

5."Psikoloji, pozitif bir bilimdir" önermesi, nitelik ve nicelik bakımından ne tür bir önermedir?

a) Tikel olumlu     b) Tekil olumlu    c) Tümel olumlu     d) Tümel olumsuz    e) Tikel olumsuz

 

6. "Bazı mağazalar her gün açıktırlar" önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bazı mağazalar her gün açık değillerdir

b) Bütün mağazalar her gün açıktırlar

c) Hiçbir mağaza her gün açık değildir

d) Bazı mağazaların her gün kapalı olduğu doğru değildir

e) Bütün mağazalar her gün 12 saat çalışır

 

 

7. "Bütün filozoflar sorgulayıcıdır" önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütün sorgulayıcılar filozoftur

b) Hiçbir filozof sorgulayıcı değildir

c) Bazı filozoflar sorgulayıcı değildir

d) Bazı filozoflar sorgulayıcıdır

e) Bazı sorgulayıcılar filozoftur

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önermedir?

a) Umarım tatilin güzel geçer

b) Kitabına göz atmak isterim

c) Sınavımız ertelendi mi?

d) Bazı çiçekler kokuludur

e) Bu tebeşir fazla mı?

 

9. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve tümel bir önermedir?

a) Bazı insanlar mutludur

b) Her sanatçı duygusaldır

c) Hiçbir insan cansız değildir

d) Bazı hastanelerde doktor yetersizdir

e) Bütün anneler kadındır

 

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alt karşıttır?

a) Tikel olumlu- tümel olumlu

b) Tümel olumlu- tikel olumsuz

c) Tümel olumlu- tümel olumsuz

d) Tikel olumsuz- tikel olumlu

e) Tikel olumlu- tümel olumsuz

 

11. "Bütün insanlar okur" önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütün okuyanlar insan olmayandır

b) Bazı okuyanlar insandır

c) Hiçbir insan okuyan değildir

d) Her insanın okuduğu doğru değildir

e) Bazı insanlar okumaz

 

12. Aşağıdakilerden hangisi basit önermelerde bulunmaz?

a) Özne      b) Yüklem     c) Bağ      d) Eklem   e) Niceleyici

 

13. "Ali Bey, fakir ama huzurludur" önermesi ne tür bir önermedir?

a) Ekli      b) Özgülü     c) Nedenli      d) Bağlantılı   e) Çıkarmalı

 

14. "Bir öğrenci ya çalışkandır ya tembeldir" önermesi ne tür bir önermedir?

a) Karşılaştırmalı       b) Sınırlandırıcı  c) Bitişik koşullu         d) Ayrık koşullu  e) Bağlantılı

 

15. "Bazı insanlar onuru önemserler" önermesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a ) Özne     b) Eklem      c) Terim      d) Yüklem  e) Niceleyici

 

16. Aşağıdaki önermelerden hangisinin bileşikliği gizlidir?

a) Araba çalışmıyor çünkü benzini yok.

b) Ahmet ya evde oturacak ya maça gidecek

c) İki gündür hava yağmurludur

d) Sıcak olursa pencereyi açarız

 

17. "Her balık yüzer" önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her balık olmayan yüzen olmayandır

b) Her yüzen olmayan balık olmayandır

c) Hiçbir balık yüzen olmayandır

d) Hiçbir yüzen olmayan balık olmayan değildir

e) Bazı balık olmayan yüzen olmayandır

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik önerme değildir?

a) Üretim artarsa enflasyon hızı düşer

b) Plansız üretim, enflasyonu her gün biraz daha artırmaktadır

c) Üretim artmayacak yada enflasyon hızı düşecek

d) Enflasyon hızının düşmesi üretimin artmasına bağlıdır

e) Hem üretim artacak hem enflasyon düşecek

 

19. Aşağıdakilerden hangisi koşullu bir önerme değildir?

a) Bir sayı tekse, çift değildir

b) İyi çalışırsa, başarmaması mümkün değil

c) Hançer yarası kapanır ama dil yarası kapanmaz

d) Ortalık aydınlanmışsa güneş doğmuştur

e) Ararsan mutlaka bulursun

 

20."Bütün sigara tiryakileri kanser olur" önermesinin karşıtı hangisidir?

a) Bazı sigara tiryakileri kanser olur

b) Bazı sigara tiryakileri kanser olmaz

c) Hiçbir sigara tiryakisi kanser olmaz

d) Bütün kanser olmayanlar sigara tiryakisi olmayanlardır

e) Bazı kanser olanlar sigara tiryakisidir

 

21. Aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

a) Feridun Bey, Felsefe öğretmenidir

b) Ödül, öğrenmeyi kolaylaştırır

c) Arılar çalışkandır

d) Adana, büyük bir ildir

e) İskenderun ve Kırıkhan, Antalya'nın ilçeleridir

 

22. Bir önermenin basit yada bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) İçeriğine      b) Niceliğine     c) Niteliğine  d) Taşıdığı yargı sayısına   e) Doğruluk değerine

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir koşullu önerme değildir?

a) Öğrenciler sınavı kazanırlar, yeter ki çalışsınlar

b) Öğrenciler zaman ayırırlarsa sınavı kazanırlar

c) Öğrencilerin sınavı kazanabilmeleri için bolca test çözmeleri gerekir

d) Öğrencilerin zaman ayırmaları ve bol test çözmeleri gerekir

e) Öğrenciler zaman ayırmazlarsa sınavı kazanamazlar

 

24. "Bütün gelişmiş ülkelerin işsizlik oranları düşüktür" önermesinin, çelişiğinin karşıtı olan önerme hangisidir?

a) Bütün gelişmiş ülkelerin işsizlik oranları düşüktür

b) Bazı gelişmiş ülkelerin işsizlik oranları düşüktür

c) Hiçbir gelişmiş ülkenin işsizlik oranı düşük değildir

d) Bazı gelişmiş ülkelerin işsizlik oranları yüksek değildir

e) Hiçbir gelişmemiş ülkenin işsizlik oranları yüksek değildir

 

25.Aşağıdakilerden hangisi altık önermeler için söylendiğinde doğru olmaz?

a) Nitelikleri aynıdır

b) Nicelikleri farklıdır

c) Aynı terimlerden oluşurlar

d) Doğruluk değerine sahiptirler

e) Farklı nitelikteki önermelerdir

 

Başarılar


tag Mantık dersi 2.dönem sınav soruları 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları 12.Sınıf Mantık 3. Yazılıları Lise 4 Mantık 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Lise 4 Mantık Yazılı Soruları Mantık 2.Dönem 3.Yazılı Mantık Yazılı Soruları

2012-12-17 tarihinde ErginB tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5235 kez ve en son 2021-03-03 11:58:49 tarihinde görüntülenmiş.