11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları B

11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları B

SOSYOLOJİ DERSİ 11. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi, dikey toplumsal hareketliliğe örnek olur?

A-) Kent merkezinde hastanede çalışan doktorun ilçedeki hastanede çalışmaya başlaması

B-) Fırıncılık yapan bir esnafın pastane işletmeye başlaması

C-) Markette kasiyerlik yapan bir kişinin zücaciyede kasiyerlik yapmaya başlaması.

D-) Bir fabrikada işçi olan bir kişinin fabrikayı satın alarak patron olması.

E-) Genel lisede görev yapan öğretmenin Anadolu lisesinde görev yapmaya başlaması.

 

2. "Bireylerin bir hedefe varmak  için     çabalarını birleştirdikleri etkileşim biçimidir."  diye tanımlanan

toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Uyarlama B) İş birliği  C) Mübadele D) Uyum E) Çatışma

 

 

3."Balkanlarda yaşayan Türklerin adlarının değiştirilmesi."  Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Mübadele B) İş birliği C) Benzeştirme D) Uyum E) Çatışma

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ( resmi ) normdur?

A) Töre          B) Adetler    C) Görgü kuralları

D) Gelenekler                     E) Kanunlar

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Kent toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?

A-) Eğitimle meslekte uzmanlaşma yaygındır.

B-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

C-)  Kollektif dayanışma ve birlikte tüketim yaygındır.

D-) Toplum yaşamını hukuk kuralları düzenler.

E-) Ticaret, Sanayi ve hizmet sektörleri gelişmiştir.

 

6. "Köyden kente göç etmiş bireylerin kentin yaşama biçimini benimsemesi." Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Mübadele B) Rekabet C) İş birliği D) Uyum E) Çatışma

 

7. Dikey hareketlilikte birey toplumsal hayatta

önemli geçişler yaşar.

 

Buna göre dikey hareketlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyin geliri artar.

B) Bireyin geliri azalır.

C) Birey konumunu korur.

D) Bireyin saygınlığı artar.

E) Bireyin saygınlığı azalır.

8. "Alman hükümetinin ücretsiz dil kursu açarak, Almanya da yaşayan Türklerin uyum sorunlarını gidermeye çalışması." Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?

 

A)  Uyarlama B) Uyum C) Mübadele D) İş birliği  E) Çatışma

I.Doğa     II. Nüfus       III.Kültür

IV.Modernleşme      V.Bilim ve teknoloji

 

9. Yukarıdakilerden  hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir ?

A-) I. - II.

B-) V.- IV.

C-) I.II.III.

D-) I.-II.-IV.-V

E-) I.-II.-III.-IV

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?

A)  Annenin çocuğunu emzirmesi

B) Okul müdürünün kendi branşında derslere girmesi

C) Şirket genel müdürünün iş ortaklarına bilgi vermesi

D) Cumhurbaşkanının TBMM'de konuşma yapması

E) Yargıç olan bir babanın suç işleyen oğlunu yargılamak zorunda kalması

 

 

       11. Köy ve kentteki toplumsal yapı ile ilgili aşağıdakilerden  

               hangisi yanlıştır?

 

A) Köy, tarıma ve hayvancılığa; kent, sanayi, ticaret ve hizmete dayalı bir ekonomiye sahiptir.

B) Köyde nüfus yoğunluğu az; kentte ise oldukça yoğun görülür.

C) Köyde birincil ilişkiler; kentte ise ikincil ilişkiler hakimdir.

D)Köyde statü değiştirme çok sık; kentte ise oldukça sınırlı görülür.

E) Köyde cinsiyete dayalı doğal iş bölümü; kentte ise teknik iş bölümü vardır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma türlerinden biri olan Açık Sınıf Tabakalaşması'nın özelliklerinden değildir?

A-) Tarıma dayalı toplumlara özgü tabakalaşma türüdür.

B-) Demokratik yönetimlerde görülür.

C-) Bireyler, sınıf ve tabakalar arasında kolay geçiş yapar

D-) Bireylerin yeteneklerine göre statü değiştirebilmesi.

E-) Bireylerin statüleri başarılarına göre de şekillenebilir

    

        13. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek gösterilemez? 

A) Antalya'daki portakal toplayıcılarının Adana'ya pamuk toplamaya gitmesi

B) Köyde ırgatlık yapan kişinin şehirde fabrikada işçi çalışması

C) Bakkalın dükkanını kapatarak manav dükkanı açması

D) İşçinin, dedesinden kalan miras sayesinde işveren olması

E) Şeker fabrikasında çalışan işçinin otomobil fabrikasına geçmesi

 

14. "Bireyin bir başkası için gönüllü olarak ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığı eylem." diye tanımlanan toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Rekabet B) Uyarlama  C) Uyum D Çatışma E) ) Mübadele

 

15. Bireyler ne kadar çok sayıda gruba katılırsa o kadar çok konuma sahip olurlar. Ancak, okuyan bireyler için "öğrencilik", çalışan bireyler için "iş ve meslek", ev dışında çalışmayan kadınlar içinse "ev hanımlığı" diğer konumlar içinde genellikle daha önemli bir yere sahiptir.
Bu parça, aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklerle açıklamaktadır?

A)   Rol çatışması     B)   Anahtar statü   C) Toplumsal rol     D)    Edinilmiş statü   E)   Toplumsal saygınlık

 

16. "öğrencilerin üniversite koşullarını protesto etmek için üniversiteleri işgal etmeleri." Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Mübadele B)Benzeştirme C)Uyarlama D) Uyum E) Çatışma

 

17.  İnsanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içinde hiyerarşik bir biçimde sıralanmasına ne denir?

A) Toplumsal hareketlilik 

B)  Toplumsal tabakalaşma

C)  Toplumsal Değişme  

D)  Toplumsal prestij

E)  Toplumsal Sapma

 

18.  "İki veya daha fazla bireyin ya da grubun, belli bir hedefe ulaşmak için içine girdiği yarıştır" diye tanımlanan toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Rekabet B) Mübadele C) Uyum D) Uyarlama E) Çatışma

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, Köy toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?

A-) Geleneklerin toplum yapısında önemi büyüktür.

B-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

C-) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemlidir.

D-) Birincil ilişkiler yaygındır.

E-) Nüfus yapısı homojendir.(insanlar birbirine benzer)

 

20. Türkiye'de oto tamircisi olan bir kişinin S.Arabistan'a göç ederek orada oto tamircisi olarak çalışmaya devam etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir?

A-) Aşağı doğru dikey hareketlilik

B-) Yukarı doğru dikey hareketlilik

C-) Coğrafi alanda yatay hareketlilik 

D-) Mesleki alanda yatay hareketlilik

E-) Açık sınıf tabakalaşması

 


tag 11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları soru bankası lise dersleri

2012-12-10 tarihinde Eray GÜNAL – Bülent E. BALCI tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4587 kez ve en son 2021-03-01 09:06:03 tarihinde görüntülenmiş.