11.Sınıf Biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

11.Sınıf Biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

11.Sınıf Biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

·   A- Aşağıdaki boşluklara doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.

1)  (      )  Sürekli doku, sürekli bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur.

2)  (      )  Parankima dokusu ihtiyaç durumunda sekonder meristeme dönü­şür.

3)  (      )  Ebegümeci, fasulye, havuç, lahana, bakla, bamya, gelincik vb. bitkilerin kökleri saçak köke örnektir.

4)  (      )  Kollenkima hücreleri; parankima hücrelerine benzer ancak çeperlerinin çok kalın olmasıyla bu hücrelerden ayrılır.

5)  (      )  Peridermis hüc­relerinin çeperine biriken süberin, bitkinin su kaybını ön­ler.

6)  (      )  Kılcallık diğer faktörlere göre, suyun yükselmesinde daha az etkilidir.

7)  (      )  Çok yıllık odunsu gövde yapısına sahip çift çe­nekli bitkilerin gövde enine kesitinde en dışta koruyucu doku olan epidermis tabakası bulunur..

8)  (      )  Mezofil tabakası içindeki CO2 derişiminin artması, stomaların açılmasına neden olur.

9)  (      )  Floemdeki taşıma ksileme göre daha hızlıdır.

10)  (      )  Demir ve çinko; klorofilin sentezinde rol oynar.                                                        

·   B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1)  Floem dokusu; ................................... ve .................................. ol­mak üzere iki tip hücreden oluşmuştur.

2) Kollenkima hücre çeperlerindeki kalınlaşma selüloz ve ............................. birikmesiyle gerçekleşirken; sklerenkima hücre çeperlerindeki kalınlaşma, selüloz ve ............................. gibi maddelerin birikimi ile kalınlaşmıştır.

3) Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla .............................., ............................, ..........................., .......................................... gibi yapılar oluşur.

4)  Su moleküllerinin hidrojen bağlarıyla birbirine tutunmasına ......................... denir.

5)  Bitkide yeterli büyüme ve gelişmenin sağlanması için bitki beslenmesinde gerekli olan elementleri içeren doğal veya yapay maddeye ....................... denir. 

·   C- Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak yuvarlak içine alınız.

1)     Bir bitkide;

I. ışık miktarının fotosentez için en uygun değere getirilmesi

II. solunumun fotosenteze göre hızlanması,

III. terleme ile atılan su miktarının artması

olaylarından hangileri stomanın açılmasını sağlayabilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III        D) I ve III       E) II ve III

2)     Bitkide bulunan primer meristem doku ile ilgili,

I. Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar.

II. Kalıtsal olarak farklılaşarak diğer dokuları oluşturur.

III. Bitkide boyca uzamayı sağlar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II         D) I ve III        E) II ve III

3)     Bir bitkide terleme;

I. fazla suyu dışarı atma,

II. topraktan su emme,

III. fazla mineralleri dışarı atma

olaylarından hangilerini gerçekleştirmeye katkı sağlar?

A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) I ve II       D) I ve III       E) II ve III

4)     Nemli bölgelerde yetişen tek yıllık otsu bir bitkinin yaprağında, aşağıdaki, yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Floem                             B) Ksilem                C) Parankima    

D) Kilit hücreleri                E) Lentisel

5)     Gövdenin ikincil büyümesi sırasında, birincil büyümede oluşan bazı yapıların yerini farklı yeni yapılar alır. Buna göre, ikincil büyümede epidermisin yerini alan yapı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Emergens                     B) Kaliptra                   C) Periderm   D) Lentisel                       E) Kollenkima

6)     Otsu bir bitkide;

I. ortamın rüzgârlı olması,

II. havanın su buharına doymuş olması,

III. terleme yapılamaması

olaylarından hangileri gutasyonun (damlama) gerçekleşmesine neden olabilir?

A) Yalnız II       B) Yalnız III        C) I ve II       D) I ve III      E) II ve III

7)     Bitkilerin kök emici tüy hücreleri bulunduğu ortamla ozmotik denge halindeyken;

I. aktif taşıma,              II. difüzyon,             III. endositoz

olaylarından hangileri ile topraktan madde alabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II      E) II ve III

8)     Bitki besin tuzlarının alınmasında toprak mikroorganizmalarının etkisiyle oluşan özelleşmiş yapılara;

I. Nodul                 II. Kaliptra                 III. Mikoriza

şeklindeki örneklerden hangileri verilebilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III      D) I ve III      E) I, II ve III

9)     Parankima dokusu bitkinin her bölgesinde bulunabilen ve canlı hücrelerden oluşan bir dokudur. Parankima dokusu ile ilgili,

I. Kök, ve gövdede besin depolayan çeşitleri bulunur.

II. Tüm çeşitleri fotosentez yapar.

III. Hücreleri kalın çeperli ve az sitoplazmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II      E) I, II ve III

10)  Minimum kuralına göre, aşağıdaki elementlerden  hangisi sınırlayıcı faktör olma bakımından  diğerlerinden daha fazla önem taşır?

A) Karbon                 B) Mangan               C) Oksijen      D) Hidrojen               E) Azot

·   D- Aşağıdaki sorulara cevap veriniz

1)    Stoma hücrelerinin nasıl açıldığını açıklayınız.   

2)    Tek ve çift çenekli bitki gövdelerindeki iletim demetlerini şekil üzerinde çizerek gösteriniz.                                

Not baremi: A grubu (D/Y)  2’şer puan, B grubu (boşluk doldurma) 3’er puan, C grubu (çoktan seçmeli) 3’er puan, D grubu (klasik sorular) 10’ ar puandır. Başarılar dilerim.    

 İHSAN AĞCA

Biyoloji Öğretmeni


tag 11.Sınıf Biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları hücre canlı biyoloji soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz İHSAN AĞCA

2013-11-13 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 12087 kez ve en son 2022-05-16 18:00:39 tarihinde görüntülenmiş.