11. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

11. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSE 3 SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ (HER BİRİ 5  PUAN)

1- Aşağıdakilerden hangisi dünya barışını açıklamaktadır?

A) Tüm ülkelerin hem kendi içinde hem de kendi aralarında savaş ve çatışmalardan  uzak, barış ve uyum içinde olmaları

B) Kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik,bütünlük,sükûnet, sessizlik, huzur içinde yaşanması

C) Dünyadaki tüm bireylerin kendi içinde bir denge, sakinlik, huzur içinde olmaları

D) Tüm ülkelerin silahsızlanması, küresel güvenlik, sosyal adalet ve çevrenin korunması

E) Tüm insanların insan hakları, bağımsızlık mücadelesi veren halklarla dayanışma için mücadele etmesi

 

2- “İlk önce kendi içinizde barışı sağlayın, sonra başkalarına da barış getirebilirsiniz.."diyen Thomas A. Kempis’e göre dünyaya barış getirmek için ilk yapılması gereken nedir?

A) Dünya barışı için gösteri yapılması    

B) Atom bombalarının yok edilmesi

C) Kitlelerin eğitimi                               

D) Bireyin iç barışının sağlanması

E) Birleşmiş Milletlerin harekât yapması

 

3- Çatışmaların çözümü sırasında bir ara bulucunun aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

A) Çözüm önerisinde bulunma                  B) Durumu yansıtma ve özetleme  C) Sorunun anlaşılmasına yardım etme     D) Taraflardan birini suçlama   E) Çatışma çözme becerilerini kullanma

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin geçmişten günümüze dünyada barışın oluşturulması ve korunmasında yaptığı katkılardan biri değildir?

A) Kore Savaşı’na katılmak                 B) Medeniyetler İttifakı girişimi    C) Birleşmiş Milletler kurucu üyeliği 

D) Gelişmekte olan ülkelere yardım etme  E) Temel insan hakları için şiddet içermeyen mücadelelere katılma

 

5- Çatışmaların etkili çözümü için seçilen hakemin “yan tutmama” ve “eşit mesafe”de olması hakemin hangi önemli özelliğini gösterir?

A) Yetki B) Öngörü C) Tarafsızlık D) Şefkat   E) Saygı

 

6- Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı grupların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Eğitimde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalma

B) Kendi kendine yetememe

C) İş gücü piyasasına yeterince katılamama

D) Sorunlarını tek başına çözememe

E) Toplumsal cinsiyet nedeniyle dışlanma

 

7- Vatan, dil, bayrak, milli marş, sanat, resim, müzik, tarih gibi ortak değerler bireyleri bir amaç doğrultusunda bir arada tutar ve onların kendilerini bu varlığın bir parçası olarak hissetmelerini sağlar.

Yukarıda toplumsal değerlerin hangi özelliğinden söz edilmektedir?

A) Bireysel yetenekleri geliştirme

B) Bireylerin davranışlarına yön verme

C) Evrensel değerlere ulaşmayı sağlama

D) Milli değerleri tarihsel geçmişle şekillendirme

E) Toplumsal birliği güçlendirme

 

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kalıp yargı özelliği taşımaz?

A) Okul müdürlüğü erkek mesleğidir.  B) Karadenizli kadınlar çalışkandır.  C) Duyarlı insanlar önyargısızdır.    D) Bolulular güzel yemek yapar.  E) İzmirliler simite gevrek der.

 

9- Konuşulan dili saymazsak dünyanın hangi ülkesine gidersem gideyim hiç yabancılık çekmiyorum. Her yerde aynı türden mağazalar, aynı markalarda ürünler bulabiliyorsunuz. Şirince pazarından aldığınız Pinokyo kuklasının aynısı Roma’da da var; tek farkı daha pahalı olması. Bölgeye özgü yemek aramanız da gereksiz, her yerde pizzacılar ve hamburgerciler karşılıyor sizi.Yukarıda, evrensel değerlerin hangi olumsuz etkisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanları yabancı dil öğrenmek zorunda bırakması

B) Yerel kültürü yozlaştırması

C) Yöresel yemekleri lezzetsizleştirmesi

D) Kıyafetleri benzer kılması

E) Hediyelik eşyaların yurt dışında pahalı olması

 

10- İnsanlar neden kararsızlık yaşar anlamıyorum. Tek yapmamız gereken, seçenekler arasından bilinçli ve akılcı bir tercih yapmak olduğu halde, kendi kendimize karar veremediğimiz durumlarda büyüklerimizin deneyimlerini ve   uzmanların görüşlerini de dinleriz. Hatta bazen bunlarla da yetinmeyip mahalle halkının adetlerini de göz önünde tutarız.

Yukarıda karar verme ile ilgili hangi unsur(lar)dan söz edilmemiştir? yazılısoruları.com

I. Otorite etkisi        II. Kültürel unsurlar    III. Hukuk kuralları         IV. Farklı kaynaklardan bilgi edinme   V. Kararın olası sonuçları

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III E) III ve V

 

11- Bireyin özerk olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Kendi düşüncelerinde ısrarcı olması   B) Bilgi kaynaklarını etkin kullanması    C) Eleştirel düşünmesi        D) Hak ve özgürlüklerini bilmesi       E) Kendi isteklerinin farkında olması

 

12- Yol kenarında unutulmuş bir kuş kafesi gören vatandaşlardan bazıları aceleleri olduğu gerekçesiyle, bazıları da çevrede yardım edecek başkaları var diyerek kimseye haber vermediler. İkinci gün kuşun öldüğünü fark eden Ali   önceki gün aynı yoldan geçtiği halde kuşu nasıl görmediğine şaşırdı.

Yukarıda ne tür vatandaşlardan söz edilmektedir?

I. Aktif II. Pasif III. Duyarlı IV. Duyarsız

A) Yalnız II   B) II ve III    C) II ve IV    D) II, III ve IV    E) I ve III

 

13- Sıcaklardan şikayet eden ve evine klima taktırmak isteyen Sibel, klimanın harcadığı elektriği, renklerini, garanti süresini, yetkili servislerini ve taksit sayısını uzun süre araştırdıktan sonra en az ses çıkaran ve alerjiye sebep olmayan  klimayı satın almıştır.Sibel alışverişinde klimanın hangi özelliğini dikkate almamıştır?

A) Canlı sağlığına zarar vermemesine dikkat etmek   B) Üretim koşullarının araştırılması         C) İhtiyaç duyulması      D) Korsan olmaması          E) Ödeme kolaylığı

 

14- Kırmızı ışıkta durduğunuz sırada on yaşında bir çocuk gelip aracınızın camlarını silmeye başladı. Bu çocukla ilgili olarak aşağıdaki numaralardan hangisini

aramanız uygun olur?

A) Alo 147 B) Alo 153 C) Alo 174 D) Alo 183 E) Alo 189

 

lg

15.Yukaradaki logo veya sembol aşağıdaki hangi uluslararası örgüte aittir?

A)  NATO           B) ULUSLARARASI ADALET DİVANI                 C) BİRLEŞMİŞ MİLETLER      D)AVRUPA BİRLİĞİ              E) AVRUPA KONSEYİ

 

16.Siz, bugün BİRLEŞMİŞ MİLLETLER örgütünün başında  olsaydınız ; dünya  barışına  yönelik ne gibi çalışmalar yapardınız?AÇIKLAYINIZ…(25 PUAN)


tag 11. Sınıf Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2016-04-07 tarihinde murat6317 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 14076 kez ve en son 2021-04-14 22:27:33 tarihinde görüntülenmiş.