10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

1-) Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmaları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)Çevreye uyumu kolaylaştırır

B)Herkeste ortaya çıkabilir.

C)  Bireysel sorunları gerçekçi ve kalıcı olarak çözemez.

D) Kaygı uyandıran durumlara karşı tepki olarak gelişir.

E) Problem çözme gücünü geliştirir.

 

2-) Derse geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş olan Osman Buğra ,Psikoloji öğretmeni ,geç geldiği için kendisini yok yazmakta ,diğer öğretmenler ise yok yazmamaktadır.O.Buğra psikoloji derslerine öğretmenden önce derse gelmesine rağmen diğer derslerde geç gelmeye devam etmektedir.

Osman Buğranın bu davranışı öğrenmede hangi kavramla açıklanır?

A)Genelleme   B)Sönme   C)Kendiliğinden geri gelme    D) Ayırt etme   E) Pekiştirme

 

3-) Öğrenciler uzun süreli belleğin işlemesi konusunda birbirlerine bilgi aktarmaktadırlar , sizce hangilerinin söylediği doğrudur?
Cumali:Bilginin edinilmesi süreci kodlama ile başlar.
Ebrunur:Arkadaşlar bilgileri anlamlandırmak istiyorsanız kodlamayı iyi yapmalısınız.
 Şeyda :Bilgilerin uzun süre hatırlanmasını istiyorsak depolama aşamasının iyi yapılandırmak gerekir.
Seda :Öğrendiğimiz bilgileri kullanmak istediğimizde ,geriye çağırdığımız yer depolama kısmıdır.
Münevver:Bilgileri canlı tutmak için tekrarlar gerekir.

A-) Cumali-Ebrunur-Seda-Münever-Şeyda

B-) Ebrunur-Seda-Münever-Şeyda

C-) Cumali-Ebrunur-Seda-Münever

D) Seda-Münever-Şeyda

E)Cumali-Seda

 

4-) Ali ,boksör olan Süleyman’dan çok korktuğu için onun tüm derslerinde yardımcı olmaktadır.

Süleyman, Ali için aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

A)Olumlu pekiştireç      B) Karşıt tepki geliştirme    C)Genelleme  D) Olumsuz pekiştireç  E)Ayırt etme

 

5-)  Bir Pastahanede çırak olarak çalışan Abdulgani, Cavit usta’nın gelmediği bir gün tüm işleri bir iki denemede sonra yapabildiğini görmüştür.
Abdulgani’nin bu durumu hangi öğrenme türü ile açıklanabilir?

 

A) Klasik koşullanama yolu ile öğrenme

B) Kavrama yolu ile öğrenme

C) Örtük(Gizil) Öğrenme

D) Modelden öğrenme

E) Edimsel öğrenme

 

6-) Halide ,Ganime ile arkadaş olmak istemesine rağmen ;Halide’nin daha önce kavga ettiği Rabiatül’ün ,Ganime’nin yanında  hiç ayrılmadığını öğrenince canı sıkılır.
Halide’nin burada yaşadığı durum hangi kavramla açıklanır?

 

A)Uzaklaşma-Yaklaşma                   B) Yaklaşma-Uzaklaşma                    C) Yaklaşma-Yaklaşma                     D)Uzaklaşma-Uzaklaşma                   E) Çatışma-bastırma

 

7-) Merve :Sanki zil çaldı.
        Ebru: Hayır o duyduğun ses Merve Nur’un   telefonunun zil sesidir.
        Meliha:Evet ben de bir ses duydum.
       İbrahim: Sesin neye ait olduğunu anlayamadım.
      Hülya:Öffff Müdür yine birilerini fırçalıyor.
      Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinde algı gerçekleşmiştir?
A) Merve –Ebru-Hülya                    B)Ebru-Meliha                        C)Merve –Ebru                               D) Merve-Meliha-İbrahim            E) Merve –Ebru –Hülya-Meliha

 

8-) Matematik yazılısında 95 alan Fadime çok sevinir ,sevincini  Yunus ile paylaşır, yunus sevinir görünmesine rağmen Fadime’yi aldığı nottan dolayı kıskanmaktadır.
Yunus’un kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yön değiştirme     B) Karşıt Tepki Geliştirme   C)Yüceltme                           D) Bastırma               E)Yansıtma

 

9-) Rasim 8 yaşındadır,onun için karnını doyurmak her şeyden önce gelir, Ülkü  17 yaşında ve onun için kültürel değerleri her şeyden önce gelir, inançları için aç kalabilmektedir.
Buradaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Toplumsal(sosyal) güdüler canlıların varlığı için şarttır.
B)Toplumsal güdüler fizyolojik güdülerden önce doyurulur.
C) Fizyolojik güdüler ilk yıllarda baskın iken ,sosyal güdüler ileriki yıllarda etkindir.
D)Fizyolojik güdüler, sosyal güdülerden daha baskındır.
E) Her türlü güdü öğrenme sonucu ortaya çıkar.

 

10-) Derste söz alan Meltem  soruyu yanlış cevaplayınca arkadaşları tarafından  dalgaya alınır ve Meltem başka sorulara ,cevaplarını bildiği halde parmak kaldırmamaktadır.
Meltem’in parmak kaldırmaması hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanır?
A) Edimsel koşullanma B)Gizil Öğrenme C)Kavrayarak Öğrenme D)Motor Öğrenme        E) Klasik koşullanma

 

11-) Damla Başka bir liseden Salbaş Lisesine gelmiştir,öğretmenleri okul numarasını sorduklarında geldiği lisedeki numarasını söylemektedir ve yeni numarasını bir türlü hatırlayamamaktadır.
Damla’nın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Geriye ket vurma                 B)Olumsuz transfer  
C)Öğrenilmiş çaresizlik           D)Olumlu transfer   E) İleriye ket vurma  

 

12-) Ziya hoca:”Haydi bakalım çocuklar ,kimler bana model alma yoluyla öğrenmeyi anlatan deyim ya da atasözü söyleyebilecek?”
Hülya “Körle yatan ,şaşı kalakar.”
Özlem:”Üzüm üzüme baka baka kararır.”
Ali: “Armut dibine düşer.”
Oğuz Han: “Ne ekersen onu biçersin.”
Eşe: “Ak akçe kara gün içindir.”
Öğrencilerden hangileri öğretmenlerine doğru cevap vemişlerdir?
A) Hülya-Özlem-Ali                 B)Özlem-Rıza-Eşe                     C) Hülya-Özlem-Rıza               D)Hülya-Rıza-eşe                      E) Hülya-Özlem-Ali-Rıza

 

13-) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin durumundan öğrenmenin gerçekleştiğinin en önemli kanıtı kabul edilebilir?
A)Yakup’un sınıfı geçmesi 
B) Aslı Şeyma’nın voleybolda servisi doğru kullanması  
C)Oğuz’un başarmak için istekli olması
D) Rümeysa’nın pekiştirmek için zaman ayırması. 
E)Sami’nin söyleneni yapmaya çalışması

 

14-) Öğretmen Aziz’e  şu soruyu yöneltir.” Klasik koşullanma ile ilgili bildiklerini sınıf arkadaşlarına tekrar et der.”Aziz hangisini söylerse sınıfa yanlış bilgi vermiş olur?
A)Koşullu uyarıcının etkisini sürdürmesi için ,koşulsuz uyarıcının tekrar edilmesi gerekir.
B)Uyarıcı tepkiden önce gerçekleşir.
C)Koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcıdan hemen önce verilmesi gerekir.
D) Doğal tepkinin ortaya çıkması,yapay tepkinin sıklığına bağlıdır.
E) Koşullanmanın gerçekleşmesi için doğal bir uyarıcının mutlaka olması gerekir.

 

15-) Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin davranışı sosyal güdülerle açıklanır?
A)Çok acıkan Adem’in kantine doğru yönelmesi.
B) Kavgadan korkan Orçun’un saklanması.
C) Karşı cins tarafından beğenilmek istenen Ayşegül’ün süslenmesi. D)Ergenlik çağına gelen Muhammet’in karşı cinsten birine ilgi duyması.
E) Uykusuz olan Ayşe’nin derste uyuya kalması.

 

16-)”Gülafer , arkadaşı Gamzeyi kantine her götürdüğünde eline pembe para çantasını almaktadır.Gülafer pembe para çantasını eline her aldığında Gamze kantine gidecekmiş gibi sevinmektedir.” Verilen bu örnek teki “pembe para çantası “ Klasik koşullanmadaki kavramların hangisiyle ifade edilir?
I-Koşullu tepki
II-Koşullu uyarıcı
III-Koşulsuz uyarıcı
IV.Nötr uyarıcı
A)I-II        B)Yalnız-I        C)I-IV         D)Yalnız-II          E)I-III

 

17-) Tarih öğretmeni tarafından azarlanan Cennet tarih öğretmeninin ismini her duyduğunda irkilmektedir.
Cennet’in yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Edimsel koşullanma B)Gizil Öğrenme C)Kavrayarak Öğrenme D)Motor Öğrenme E) Klasik koşullanma

 

18-) Şinasi , facebook hesabının  şifresini değiştirdiği için ,yeni şifresini hatırlamakta zorlanmasına rağmen ,eski şifresini rahatlıkla hatırlamaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Geriye ket vurma  B)Pozitif transfer     C) İleriye Ket vurma                D)Bastırma         E)Negatif transfer

 

19-) YGS sınavına 2 defa girip başarısız olan Asım , sınıf arkadaşı Yusuf 5.girişinde kazanmış olmasına rağmen sınava bir daha girmek istememektedir.
Asım’ın bu davranışı hangi kavramla açıklana bilir?
A) Öğrenilmiş çaresizlik  B)Sönme  C) Klasik Koşullanma  D)Genelleme  E)Olumsuz transfer

 

20-) Akın Hoca ders anlatırken Rıza’nın dik oturmasın, Ümmü’ye ise arkasına yaslanarak dersi  dinlemelerini  isteyerek,bu şekilde dediklerini daha iyi anlayabileceklerini ifade etmektedir.
Akın hocanın öğrencilerinden geliştirmek istediği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güdüleme           B) Genel uyarılmışlık hali         C)Dikkat çekme   D) Hazır bulunuşluluk   E)Koşullama

Bu testin online çözümünü ve cevapları ONLİNE TEST bölümünde bulabilirsiniz.


tag 10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-03-24 tarihinde Üyelerimiz tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 10236 kez ve en son 2017-11-21 03:06:53 tarihinde görüntülenmiş.