10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları B

10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları B

 PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?

A) Birlikte olma gereksinimi

B) Güvende olma gereksinimi

C) Bilişsel gereksinimler

D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi

E) Fizyolojik gereksinimler

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "duyarsızlaşma"ya örnek verilebilir?

A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması

B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi

C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi

D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması

E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

 

3. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.

Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Aşırı uyarılma     B) Duyarsızlaşma     C) Alışma           D) Unutma        E) Yetersiz uyarılma

 

4. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı "duyum" yanlış verilmiştir?

A) Göz - Görme                   B) Deri - Dokunma        C) Kulak - İşitme                D) Burun-Tatma      E)  İç kulak-Denge

 

5."Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta"ya ne ad verilir?

A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                          E) Alt eşik

 

6. "Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız."

Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algıda değişmezlik    

B) Algı yanılması

C) Algıda seçicilik

D) Algıda bütünlük        

E) Algı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?

A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır

B) Bilinçli olarak yapılmazlar

C) Doğuştan donanımla kazanılır.

D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür

E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

 

8."Bakma ayrı, görme ayrıdır" bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

A) Güdü- refleks     B) Duyum- içgüdü     C) Duyum- algı         D) Duyum eşiği- uyum        E) Duyum- alışkanlık

 

9. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?

A) Güdü     B) Pekiştireç  C) Algı         D) Sönme        E) Duyum

 

10." Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir."

 

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?

A) Uyarılan duyu organı

B) Dürtü ve güdüler

C) Öğrenme

D) Beklenti

E) Dikkat

 

11. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar,  pekiştireçler verilmediği zaman,  giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?

A) Ceza

B) Ödül

C) Pekiştireç

D) Güdülenme

E) Sönme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?

A) Uyarıcının tam bir kopyası olma

B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi

C) Bellekten kısa sürede silinme

D) Uyarıcıyı anlamlandırma

E) Beklentilere göre değişme

  

13. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı    duyumlardan değildir?

A) Ağrı B) Basınç  C) Acı   D) Denge  E) Sıcaklık    

 

14. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Suya batırılan çubuğu kırık görme

B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme

C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme

D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma

E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

 

15. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?

A) Uyarıcının tekrarlanması

B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü

C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması

D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu

E) Uyarıcının miktarı

 

16. "Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir." sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.

B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.

C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.

D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.

E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

 

17. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın  rolü diğerlerine göre en fazladır?

A) Bilgisayar klavyesini kullanması

B) Zeybek oynaması

C) Dilini burnuna değdirmesi

D) Geometri problemini çözmesi

E) Bisiklete binmesi

 

18. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?

A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması

B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması

C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması

D) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi

E) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

  

19. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş,  ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.

Ahmet'in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsü

B) Kararsız kimlik statüsü

C) Kimlik kargaşası

D) Moratoryum

E) Erken bağlanmış kimlik statüsü

20. "Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir."

 

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu hedef

B) Olumsuz hedef

C) Ceza

D) Güdülenme

 

Eray GÜNAL

 

B gurubu

1

E

2

B

3

C

4

D

5

A

6

D

7

E

8

C

9

B

10

A

11

C

12

B

13

D

14

E

15

A

16

B

17

C

18

D

19

E

20

A

 

 


tag 10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları cevapları soru bankası

2012-12-10 tarihinde Eray GÜNAL tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4016 kez ve en son 2017-11-22 19:05:16 tarihinde görüntülenmiş.