10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

PSİKOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1-Psikoloji ‘’insanlar nasıl olmalıdır’’ sorusunun değil ‘’İnsanlar nasıldır’’sorusunun cevabını araştırır.İfadesi Psikoloji biliminin hangi özelliğini örneklendirir? Gerekçesi ile açıklayınız. (10 puan)

2-‘’Psikoloji; kişilerin iç ve dış uyarıcılar karşısında ne gibi tepkiler gösterdiğini inceler.’’ İfadesi hangi ekole örnek olup bilimin hangi özelliği ile örtüşür?Açıklayınız.(10 puan)

3-‘’Öğretmenin konuyu anlatış biçiminin öğrenci başarısında büyük ölçüde önemli olduğu saptanıyor.’’Bu araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenleri göstererek açıklayınız.(5+5)

4-‘’İnsanlar kendi hatalarını başkalarının gözüyle seyretmelidir.’’ İfadesi davranışları anlamada neyin olumsuz etkisini gösterir? Açıklayarak hangi ekolle ilgili olduğunu gerekçesi ile yazınız(5+5)

5-‘’Başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar.’’ İfadesi psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine ters düşmüş olabileceğini gerekçesi ile açıklayınız.(5+5)

6-Biyografiyi açıklayarak hangi ekol ve uzmanlık alanında geçerli olduğunu yazınız.(4+3+3)

Aşağıdaki Boşlukları Doğru Olarak Doldurunuz. (18 Puan)
1-‘’Geçmiş geleceğin öğretmenidir’’ ifadesi psikolojide ....................... yöntemine örnektir.
2-‘’Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskılarıdır.’’ ........................... ekolüne örnektir.
3-‘’Altmışında zurna çalan ancak korulukta çalar.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından ..................._...............’ye örnektir.
4-‘’Yetenek oyun kazandırır.Ekip çalışması ise şampiyonluk.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından ..............ne örnektir.
5-Deneysel yöntemde ............................ve........................ grubu olmak üzere iki çeşittir.
6-Freud’a göre toplum baskısı ....................... olarak ifade edilir.
Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara D Yanlış Olanlara Y yazınız.(12 puan)
1-Deneysel Psikolojisi psikolojinin uzmanlık alanlarından biri değildir.( )
2-Korelasyon tek veri ilke hesaplanan bir yöntemdir.( )
3-Psikoloji biliminde öngörü özelliğinin olduğu doğrudur. ( )
4-Psikoloji bilimi metafiziksel özelliğe sahiptir.( )
5-Endüstri psikolojisi aynı zamanda sanayi psikolojisidir. ( )
6-Eğitim psikolojisi aynı zamanda okul psikolojisidir.( )
Aşağıdaki Test sorularının Doğru Cevabını İşaretleyiniz.(10 Puan)
1-Psikolojinin davranışlarını tespit etmek 2-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin
İstemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Uyduğu kurallardan biri değildir?
A-Davranışları öngörme B-Davranışları kontrol etme A-Normatiflik B-Olgusallık C-Nesnellik
C-Davranışları yönlendirme D-Davranışları yargılama D-Nedensellik E-Genel-geçerlik
E-Anlama ve açıklama
3-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlem- 4-Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon
lenebilir davranışa örnek olmaz? kat sayısının değeri en azdır?
A-Bir çocuğun ağlaması B-Özlediği birine sarılma A)-0,20 B)-0,45 C)0,60 D)-0,60 E)0,70
C-Bir problemin çözüm yolunu düşünme 5-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yön-
D-Öfkelenen birinin kavga etmesi temlerinden değildir?
E-Acıkan birinin yemek yemesi A)Biyografi B)Gözlem C)Test D)Korelasyon
E)Mülakat

tag 10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları indirmesiz sorular

2013-11-12 tarihinde karapıtırcık tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 7354 kez ve en son 2017-11-22 20:40:00 tarihinde görüntülenmiş.