10.Sınıf kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

10.Sınıf kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

10 SINIF KİMYA DERSİ   1. DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

I.Aşağıdaki soruları Yanlış(Y) / Doğru(D) alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 3 puan )

 (  ) Uyarılmış atom temel hale dönerken ısı alır.

(  ) Belirli bir noktada geçen tepe sayısına frekans denir.

(  ) Bir orbital en fazla iki elektron alır.

(  ) Planck’a göre ,ışık,foton adı verilen enerji paketlerinden oluşmuştur.

(  ) Günümüzde halen Thomson atom modeli kullanılmaktadır

II.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?   ( Her soru 3 puan )

a)    8O elektron dizilişi....................................................................dir.

b)   Bir atoma dışarıdan bir enerji verildiğinde,Atom yüksek enerjili hallerden birini almasına ...................................... denir .

c)    Temel hal elektron dağılımında Px,Py,Pz orbitallerinin her birinde birer elektron bulunması halinde .....................................özelliği gösterir.

d)   Üzerine gelen bütün ışınları soğuran cisimlere  ................................denir.

e)    p  orbitali toplam.........elektron alır ve tam dolu olur.

III.Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?   (Her soru 5 puan)

1)    7N ile ilgili;

I.            Değerlik elektronları 2s ve 2p orbitallerin dedir

II.            Değerlik elektronları 5 tir.

III.            3 tane tam dolu ,2 tane yarı dolu orbitali vardır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I       B) Yalnız III            C) I ve II            D) I ve III            E)II ve III

  

2)  3p orbitalinde 2 tam dolu 1 yarı dolu orbitali bulunan X elementinin elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    1s22s22p63s23p2

B)     1s22s22p63s23p5

C)     1s22s22p63s23p4

D)    1s22s22p63s23p1

E)     1s22s22p63s23p3 

3) Atomun yapısı ile ilgili ,

I.            Proton  ve nötronlar atomun çekirdeğindedir.

 II.            Atomun kütle numarası, Proton ve nötron sayısı toplamına eşittir.

III.            Proton sayısı nötron sayısına eşit olan atomlar nötrdür.

Yargılarından hangileri yada hangisi yanlıştır?

A)Yalnız I       B) Yalnız III       C) I ve II            D) I ve III                  E)II ve III

 

4) Aşağıdakilerden hangisi atom modeli değildir?

A)Thomson             B)Rutherford            C)Bohr            D)Dalton         E)Avagadro

 IV.             Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız? 

S1)  Bohr Atom modelini açıklayınız? (10 puan)

S2) Görünür bölgeden daha yüksek enerjili  elektromanyetik dalgalar hangisidir? (10 puan)

S3)  Kütle numarası 58,nötron sayısı 31olan yüksüz bir atomun, a) Atom numarası kaçtır?    b)Temel hal elektron dizilişini yazınız? (20 puan)

S4)   Proton  sayısı  11 olan Na atomunun; a) Değerlik elektron sayısını bulunuz  b) Küresel simetri özelliğini inceleyiniz. (10 puan)

 

Başarılar    Ahmet ÖZTÜRK       Kimya ÖĞRETMENİ

tag 10.Sınıf kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz elektron

2013-11-04 tarihinde Ziyaretçi tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 7641 kez ve en son 2019-06-25 14:01:52 tarihinde görüntülenmiş.